PSALMIT

PSALMI 149

 

Israelin voittolaulu.

 

1 Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa.
2 Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.
3 Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.
4 Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.
5 Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.
6 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
7 että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,
8 panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä
9 ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!