SALOMON KORKEAVEISU.

2. Luku.

 

I. Yljän ystävyydellä ja läsnäolemisella tulee morsian virvoitetuksi. II. Kuultuansa yljän huolenpidon ja kutsumisen, syttyy morsian rakkaudesta ja rukoilee.

 

I. Minä olen Saronin kukkanen*, ja kukoistus laaksossa.
2. Niinkuin ruusu* orjantappuroissa+, niin on armaani tytärten seassa.
3. Niinkuin omenapuu* metsäpuiden seassa, niin on ystäväni poikain seassa: minä istun hänen varjossansa**, jota minä anon, ja hänen hedelmänsä+ on minun suussani makia.
4. Hän johdattaa minua viinakellariinsa*; ja rakkaus on hänen lippunsa+ minun päälläni.
5. Virvoittakaat* minua viinaleileillä, ja vahvistakaat minua omenilla; sillä minä olen sairas rakkaudesta.
6. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla, hänen oikia kätensä halaa minua.
7. II. Minä vannotan teitä, Jerusalemin tyttäret, metsävuohten eli naaraspeurain kautta kedolla, ettette herätä eli vaivaa armastani, siihen asti kuin hän itse tahtoo.
8. Tämä on ystäväni ääni, katso, hän tulee*: hän hyppää vuorilla ja karkaa kukkuloille.
9. Ystäväni on metsävuohen eli nuoren peuran kaltainen: katso, hän seisoo seinän takana, ja katsoo akkunasta sisälle*, ja kurkistelee häkin lävitse.
10. Ystäväni vastaa ja sanoo minulle: nouse armaani, ihanaiseni, ja tule.
11. Sillä katso, talvi on kulunut, ja sade lakannut ja mennyt pois:
12. Kukkaset ovat puhjenneet kedolla, kevät on tullut, ja toukomettisen ääni kuuluu meidän maassamme;
13. Fikunapuut puhkeevat, viinapuut* kukoistavat ja antavat hajunsa+: nouse, armaani, ihanaiseni, ja tule.
14. Kyhkyläiseni vuoren raossa* ja kivirauniossa, anna minun nähdä kasvos, anna minun kuulla äänes; sillä sinun äänes on suloinen, ja kasvos+ ihanainen.
15. Ottakaat meille ketut kiinni, ne vähät ketut*, jotka turmelevat viinamäet; sillä meidän viinamäkemme ovat röhkäleillä.
16. Ystäväni on minun, ja minä hänen*, joka kaitsee+ kukkasten keskellä,
17. Siihenasti että päivä jäähtyy*, ja varjot kulkevat pois. Palaja+, ole niinkuin metsävuohi, ystäväni, eli niinkuin nuori peura Eroitusvuorilla§.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8