HOOSEA

4. Luku.

 

I. Hosea ilmoittaa Israelin lapsille Herra vihan ja rangaistuksen, heidän monenkaltaisten synteinsä tähden. II. Varoittaa Juudan huonetta sekoittamasta itsiänsä Israelin pahuuteen.

 

I. Kuulkaat Herran sanaa, te Israelin lapset! sillä Herralla on syy niitä nuhdella, jotka maassa asuvat; sentähden ettei totuutta, eikä laupiutta, eikä Jumalan tuntoa ole maassa.
2. Mutta valapattoisuus, valhe, murha, varkaus ja huoruus, ne ovat vallan saaneet, ja yksi veren vika tapahtuu toisen jälkeen.
3. Sentähden pitää maakunnan surkiana oleman, ja kaikki, jotka siinä asuvat, pitää nääntymän, ynnä eläinten kanssa kedolla ja taivaan lintuin kanssa; ja kalat meressä pitää myös hukkaantuman.
4. Tosin ei saa kenkään nuhdella eikä rangaista ketään*; sillä sinun kansas on niinkuin pappein nuhtelia.
5. Sentähden pitää sinun päivällä lankeeman, ja propheta sinun kanssas yöllä; ja minä tahdon äitis hukuttaa.
6. Minun kansani on turmeltu, ettei heillä ole ymmärrystä; että sinä hylkäsit ymmärryksen, tahdon minä myös sinun hyljätä, ettei sinun pidä enään minun pappini oleman: ja sinä unohdit sinun Jumalas lain, sentähden tahdon minä myös unohtaa sinunkin lapses.
7. Jota enempi heitä on, sitä enemmin he tekevät syntiä minua vastaan; sentähden teen minä heidän kunniansa häpiäksi.
8. He syövät minun kansani syntiuhria, ja himoitsevat heidän syntejänsä.
9. Kansalle pitää niinkuin papeillekin tapahtuman*; sillä minä tahdon heidän pahat tekonsa etsiä, ja kostan heille niinkuin he ansainneet ovat;
10. Niin että he syövät, ja ei tule ravituksi*; he tekevät huoruutta, ja ei heidän pidä menestymän; sillä he ovat hyljänneet Herran, ja ei totelleet häntä.
11. Huoruus, viina ja väkevä juoma hulluksi saattavat.
12. Minun kansani kysyy neuvoa puulta ja hänen sauvansa saarnaa hänelle; sillä huoruuden henki* vietteli heitä, niin että he tekivät huorin Jumalaansa vastaan.
13. Vuorten kukkuloilla he uhraavat, ja korkeuksilla he suitsuttavat, tammien alla, haapain ja saarnien alla, että ne antavat suloisen varjon*; sentähden tulevat teidän tyttärenne portoiksi ja teidän morsiamenne huoraksi.
14. En minä tahdo etsiä teidän tyttäriänne, koska he salavuoteudessa elävät, enkä teidän morsiamianne, koska he huorin tekevät; sillä he eroittavat itsensä huorain sekaan, ja porttoin kanssa uhraavat; ja se ymmärtämätöin kansa saa haavoja.
15. II. Israel, jos sinä kuitenkin tahdot huorin tehdä, niin älköön Juuda sentähden vialliseksi tulko! Älkäät menkö Gilgaliin*, ja älkäät tulko ylös Betaveniin+, ja älkäät vannoko: niin totta kuin Herra elää§!
16. Sillä Israel on hillimätöin niinkuin kiiliväinen lehmä: niin Herra on myös kaitseva heitä, kuin lammasta avarassa paikassa.
17. Sillä Ephraim* on suostunut epäjumaliin; anna hänen mennä.
18. He ovat itsensä juopumiseen ja huoruuteen laskeneet, ja heidän valtamiehensä rakastavat antimia häpiäksi.
19. Tuulispään pitää siivillänsä heidät sidottuina ajaman pois, ja heidän pitää häpiään tuleman uhreistansa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14