ESTERIN KIRJA

10. Luku.

 

Päätökseksi mainitaan Ahasveruksen veronlaskemus, Mordekain arvo, niin myös huoli kansan menestyksestä.

 

Ja kuningas Ahasverus laski veron maan päälle ja luotoin päälle merellä.
2. Mutta kaikki hänen työnsä, voimansa ja väkevyytensä, ja Mordekain suuri kunnia, kuin kuningas hänen suureksi teki: eikö ne ole kirjoitetut Median ja Persian kuningasten aikakirjassa?
3. Sillä Mordekai, Juudalainen, oli toinen kuningas Ahasveruksesta, ja väkevä Juudalaisten seassa, ja otollinen veljeinsä paljouden keskellä, joka etsi kansansa parasta ja puhui parhain päin kaiken siemenensä puolesta.

Esterin Kirjan loppu.

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10