Ruthin Kirja

III. Lucu.

 

NAemi neuwo miniätäns macaman Boaxen jalgois/ v. 1.
Boas lupa hänen otta awioxi/ v. 8.
käske hänen sen sala pitä/ ja anda cuusi mitta ohria/ v. 14.
Hän tule anoppins tygö/ ja juttele mitä tapahtunut oli/ v. 16.


Ruut 3:1 JA Naemi/ hänen anoppins/ sanoi hänelle: minun tyttären/ minä saatan sinulle lewon/ että sinun käy hywin.
Ruut 3:2 Boas meidän sucum/ jonga pijcain tykönä sinä olet ollut/ wisca tänä yönä ohria hänen luwasans.
Ruut 3:3 Nijn pese idzes/ ja woitele sinus öljyllä/ ja waateta idzes/ ja mene luwaan/ ettei yxikän sinua tunne/ sijhenasti cuin syöty ja juotu on.
Ruut 3:4 Cosca hän idzens lewätä pane/ nijn cadzo/ cuhunga hän pane/ ja mene ja nosta waatten liewe hänen jalcains pääldä/ ja pane idzes lewätä/ nijn hän kyllä sinulle sano/ mitä sinun tekemän pitä.
Ruut 3:5 Hän sanoi hänelle: caicki mitä sinä sanot minulle/ teen minä.
Ruut 3:6 HÄn meni luwaan/ ja teki caicki cuin hänen anoppins hänelle käski.
Ruut 3:7 Ja cosca Boas oli syönyt ja juonut/ tuli hänen sydämens iloisexi/ ja heitti idzens yhden cuhilan taa maahan. Ja hän tuli salaisest/ ja nosti waatten hänen jalcain pääldä/ ja pani lewätä.
Ruut 3:8 Puoli yön aican/ peljästyi mies ja käänsi idzens/ ja cadzo/ yxi waimo lewäis hänen jalcains juures.
Ruut 3:9 Ja hän sanoi: cucas olet? hän wastais: minä olen Ruth sinun palcollises/ lewitä sinun sijpes ylidze sinun pijcas: sillä sinä olet perillinen.
Ruut 3:10 HÄn sanoi: siunattu ole sinä HERrasa minun tyttären/ sinä olet parandanut ensimäisen armon työn sillä wijmeisellä/ ettes ole seurannut nuorucaisia/ rickaita eli köyhiä.
Ruut 3:11 Minun tyttären/ älä pelkä/ caicki mitäs sanot/ teen minä sinulle: sillä coco minun Canssani Caupungi tietä/ ettäs olet cunniallinen waimo.
Ruut 3:12 Se on tosi että minä olen perillinen/ mutta yxi toinen on lähimmäisembi minua.
Ruut 3:13 Ole täsä yö/ jos hän huomen omista sinun/ nijn se on hywä/ waan jollei/ nijn minä otan sinun/ nijn totta cuin HERra elä: lewä huomenen asti.
Ruut 3:14 Ja hän lewäis huomenen asti hänen jalcains juures. Ja hän nousi ennencuin yxikän toisens tunsi/ ja hän ajatteli/ ettei yxikän tietäis waimo luwaan tullexi.
Ruut 3:15 Ja sanoi: ojenna tänne sinun waattes cuin ylläs on/ ja lewitä edes/ ja hän piti sen edes. Ja hän mittais hänelle cuusi mitta ohria/ ja pani hänen päällens. Ja hän idze tuli Caupungijn.
Ruut 3:16 Mutta waimo meni anoppins tygö/ joca sanoi: cuinga sinun menesty minun tyttären? ja hän jutteli hänelle caicki mitä mies oli tehnyt.
Ruut 3:17 Ja sanoi: nämät cuusi mitta ohria andoi hän minulle: sillä hän sanoi: ei pidä sinun tyhjin käsin menemän sinun anoppis tygö.
Ruut 3:18 Hän sanoi: ole hiljaxens tyttären nijncauwan ettäs saat nähdä cuinga tämä tapahtu: sillä ei se mies lacka ennen cuin hän tämän tänäpäiwänä hywin lopetta.

Vers. 7. Ja hän tuli salaisest ) Tämä Naemin neuwo oli waarallinen/ mutta se toimitettin nijn HERralda/ ettei sijtä mitän paha tullut. Ja tämä Naemin neuwo wahwista idzens sijhen käskyn/ cuin on Deut. 25:5. että weljen pitä ottaman sen jälken jäänen emännän/ herättäxens hänen weljellens siemendä/ muutoin ei tämä Ruthin työ sowi cunnialisten waimoin häweljäisyden cansa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4