Josuan Kirja

XVI.   Lucu  .

JOsephin lasten/ Ephraimin ja Manassen rajat ensin jaetan yhteisest/ v. 1.
Sijtte Ephraimin lasten perindö/ v. 5.
Cananerit jääwät asuman heidän secaans Gaserijn/ v. 10.

Joos 16:1 JOsephin lasten arpa langeis Jordanist Jerihon päin/ sen Jerihon weden tygö/ idästä nijn corpeen/ joca mene Jerihost ylös/ BethElin mäen cautta.
Joos 16:2 Ja tule BethElist Lusaan/ ja mene Archi Atharothin rajan läpidze.
Joos 16:3 Ja anda idzens alas länden päin Japhletin rajan tygö/ alemmaisen BethHoronin rajan asti/ nijn Gaserijn/ ja sen äri on meren tykönä.
Joos 16:4 Nämät sait Josephin lapset/ Manasse ja Ephraim perinnöxi.
Joos 16:5 Ephraimin lasten rajat heidän suguisans ja perimisisäns/ idästä oli Atharoth Adar/ ylimmäisen BethHoronin asti.
Joos 16:6 Joca anda idzens länden päin Mihmethathin tygö/ joca pohjaises on/ siellä käändä se hänens itään/ sitä Caupungita wastan Thaenath Silo/ ja mene lännest Janoaan.
Joos 16:7 Ja tule Janoasta Atharothijn ja Narathaan/ ja anda idzens Jeriho wastan/ ja mene Jordanijn.
Joos 16:8 Tapuast mene hän länden päin NahalCanaan/ ja hänen ärens on meres. Tämä on Ephraimin lasten perimys heidän suguisans.
Joos 16:9 Ja caicki Epraimin lasten rajaCaupungit kylinens/ olit secaisin Manassen lasten perimises.
Joos 16:10 Ja ei he ajanet Cananerejä pois jotca asuit Gaseris. Nijn pysyit Cananerit Ephraimin seas tähän päiwän asti/ ja tulit werollisexi.

Vers. 10. Cananerit ) Näitä Cananerejä/ nijn myös nijtä Gessuris ja Machatis/ sillä puolen Jordanit Basanin tykönä/ Iosu. 13. säästit Israelin lapset/ ja teit heitä werollisixi Jumalan käskyä wastan/ Exod. 34:12. Deut. 7:2. Joilda he sijtte wieteldin epäjumalan palweluxeen/ ja tulit suureen wahingoon/ Iud. 2. cap. Asuit myös monda muuta heidän seasans/ joita ei ajettu pois/ nijncuin Jebuserit Jerusalemis/ Philisterit meren tykönä/ Cananerit ja Amorrerit/ joista on kirjoitettu Duomarein kirjas/ cap. 1. ja cap. 3.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24