Josuan Kirja

XII.   Lucu  .

LUetellan Cuningat cuin Israelin lapset löit sillä puolen Jordanit/ cuin on: Sihon Amorrerein Cuningas/ v. 1.
Og Basanin Cuningas/ v. 4.
Josua löi tällä puolen Jordanit Canaan maalla 31.Cuningast/ v. 7.

Joos 12:1 NÄmät owat maan Cuningat jotca Israelin lapset löit/ ja otit heidän maans tuolla puolen Jordanin itän päin/ Arnonin wirrasta Hermonin wuoren asti/ ja caicki lakeudet itän päin.
Joos 12:2 Sihon Amorrerein Cuningas joca asui Hesbonis/ ja hallidzi Aroerist/ cuin on Arnonin wirran reunalla/ ja keskellä oja/ ja Gileadin puolest Jabokin wirran tygö/ joca on Ammonin lasten raja:
Joos 12:3 Ja sitä lakeutta Cinerethin meren asti itän päin/ ja erimaan mereen/ nimittäin sen suolaisen meren itän päin/ sitä tietä myöden BethJesimoth/ ja lounast alaspäin läsnä Asdot Pisga.
Joos 12:4 Sijhen myös Cuningas Oggin maan rajat Basanis/ joca wielä jäänyt oli uljaist/ ja asui Astharotis ja Edreis.
Joos 12:5 Ja hallidzi Hermonin wuoren/ Salchan ja coco Basanin/ Gesurin ja Machatin maan rajoihin/ ja puoli Gileadi/ joca Sihonin Hesbonin Cuningan maan raja oli.
Joos 12:6 Moses HERran palwelia ja Israelin lapset löit heitä/ ja Moses HERran palwelia andoi heidän Rubenitereille/ Gaditereille ja puolelle Manassen sucucunnalle/ omaisudexi.
Joos 12:7 NÄmät owat maan Cuningat/ jotca Josua löi ja Israelin lapset tällä puolen Jordanin lähden päin/ BaalGadist Libanonin wuoren lakeudelle/ sijhen paljaseen wuoreen/ cuin ulottu Seirijn/ ja sen Josua israelin sucucunnillen andoi omista/ idzecullengin osans/
Joos 12:8 Wuorilla/ laxoisa/ lakeudella/ wetten tykönä/ corwesa/ ja lounan puoles/ Hetherit/ Amorrerit/ Cananerit/ Phereserit/ Hewerit ja Jebuserit.
Joos 12:9 Jerihon Cuningas/ Ain Cuningas/ cuin BethElin siwus on.
Joos 12:10 Jerusalemin Cuningas/ Hebronin Cuningas.
Joos 12:11 Jarmuthin Cuningas/ Lachixen Cuningas.
Joos 12:12 Eglonin Cuningas/ Geserin Cuningas.
Joos 12:13 Debirin Cuningas/ Gederin Cuningas.
Joos 12:14 Harman Cuningas/ Aradin Cuningas.
Joos 12:15 Libnan Cuningas/ Adullamin Cuningas.
Joos 12:16 Makedan Cuningas/ BethElin Cuningas.
Joos 12:17 Thapuahn Cuningas/ Hepherin Cuningas.
Joos 12:18 Aphekin Cuningas/ Lazaronin Cuningas.
Joos 12:19 Madonin Cuningas/ Hazorin Cuningas.
Joos 12:20 Simron Meronin Cuningas/ Achsaphin Cuningas.
Joos 12:21 Thaenachin Cuningas/ Megiddon Cuningas.
Joos 12:22 Kedexen Cuningas/ Jacneamin Cuningas Carmelin tykönä.
Joos 12:23 Naphoth Dorin Cuningas/ ja pacanoitten Cuningas Gilgalis.
Joos 12:24 Thirzamin Cuningas. Ne owat yxineljättäkymmendä Cuningasta.

Näiden Cuningasten cansa soti Josua cauwan aica/ nijncuin on/ cap. 11:18. sillä sijtä ajasta cuin he käwit Jordanin läpidze ja maa jaettin/ ja sijhenasti että Caleb sai Hebronin/ cap. 14:13. culuit seidzemen ajastaica.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24