Propheta Habacuc .

III. Lucu .

HAbacuchin rucous/ josa hän walitta Jumalan edes/ hämmästynens sitä tulewaista Babelin fangiutta: lohdutta cuitengin idzens/ että HERra on aina laupias suurimmasakin hädäs/ v. 1.
ylistä Jumalan suurta woima ja cunniata/ cuin hän Canssallens osotti/ että hän Lakins andoi/ v. 7.
johdatti heitä Egyptist/ v. 5.
wei heitä Canaan maalle/ ja hucutti wäkewät Canssat maasta/ ja heidän Cuningans/ v. 6.
rucoile nyt myös osottaman woimans Babelita wastan/ v. 14.
walitta maacunnan häwityst/ v. 16.
lohduta taas idziäns HERrast Jumalast/ v. 18.

 

Hab 3:1 TÄmä on Prophetan Habacuchin rucous/ wiattomain edestä.
Hab 3:2 HERra/ minä olen sinun sanomas cuullut/ nijn että minä hämmästyin. HERra/ sinä wirgotat sinun käsialas wuosicautten keskellä/ ja teet sen tiettäwäxi wuosicautten keskellä/ tuscas ajattelet laupiutta.
Hab 3:3 Jumala tuli eteläst/ ja pyhä Paranin wuorelda/ Sela. Hänen kijtostans olit taiwat täynäns/ ja hänen cunniatans oli maa täynäns.
Hab 3:4 Hänen paistens oli nijncuin walkeus/ kirckaus käwi hänen käsistäns: siellä oli hänen wäkewydens salattu.
Hab 3:5 Hänen edelläns käwi rutto/ ja widzaus meni/ cuhunga hän sijtte meni.
Hab 3:6 Hän seisoi ja mittais maata/ hän cadzeli ja hajotti pacanat/ nijn että mailman wuoret muserruit/ ja caicki cuckulat mailmas notkistuit/ cosca hän mailmas waelsi.
Hab 3:7 Minä näin Ethiopian majat murhellisna/ ja Midianiterein tellat wapisewan.
Hab 3:8 Etkös HERra ollut wihainen wirrasa? ja sinun hirmuisudes wesisä/ ja närkästyxes meresä? Cosca sinä ajoit orehillas/ ja sinun rattas sait woiton.
Hab 3:9 Sinä weit sinun joudzes edes/ nijncuins olet sucucunnille wannonut/ Sela/ ja jaoit wirrat maasa.
Hab 3:10 Wuoret näit sinun ja tulit murhellisexi/ wirta meni pois/ sywyys annoi idzestäns änen ja nosti käsiäns corkeuteen.
Hab 3:11 Auringo ja Cuu seisoit alallans/ sinun nuoles menit kirckaudella/ ja sinun sauwas pitkäisen leimauxella.
Hab 3:12 Sinä tallaisit maan wihasas/ ja surwoit ricki pacanat hirmuisudesas.
Hab 3:13 Sinä läxit Canssas auttaman/ auttaman woideltuas. Sinä särjit pään jumalattomain huonesa/ ja rijsuit perutuxet alasti haman caulan asti Sela.
Hab 3:14 JOsca sinä wielä kiroisit pään waldicata kylinens/ jotca tulewat nijncuin tuulispää minua hajottaman/ ja iloidzewat nijncuin he olisit köyhän syönet salaisest.
Hab 3:15 Sinun orhis käywät meresä/ suurten wetten logas.
Hab 3:16 Että minä sencaltaist cuulen/ nijn minun wadzan murehti/ minun huulen wärisewät huudosta/ märkä lijcku minun luisani/ minä olen murehisani. Josca minä saisin lewätä waiwani ajalla/ cosca me menemmä sen Canssan tygö/ joca soti meitä wastan.
Hab 3:17 Sillä ei ficunapuun pidä wihottaman/ eikä wijnapuus pidä hedelmätä oleman. Öljypuiden työ wilpistele/ ja ei pellot anna elatusta. Jo lambat pitä pihatosta carcotettaman/ eikä carja pidä nawetas oleman.
Hab 3:18 MUtta minä iloidzen HERrasa/ ja riemuidzen Jumalasa minun lunastajasani.
Hab 3:19 Sillä HERra Jumala on minun woiman/ joca asetta minun jalcani nijncuin peuran jalat. Ja wie minun corkiallen/ nijn että minä soitan minun candelettani.

Vers. 2. Sinun sanomas ) se on/ Babelin fangiudest. v. eodem wuosicautten keskellä ) se on/ oikialla ajalla ja juuri keski hädäs sinä autat ja teet omas autuaxi ja wapaxi.
v. 3. Paranin wuorelda ) se on/ silloin cosca hän tahdoi anda Lain Sinain wuorella/ Deut. 33:2. Lue tämä Historia Exod. 19:16.
v. 5. Hänen edelläns käwi rutto ) Nimittäin/ cosca hän hänen Canssans johdatti Egyptist/ ja tappoi caicki Egyptin esicoiset/ Exod. 12.
v. 6. Hajotti pacanat ) Cosca hän heidän päästi Canaan maahan ja ajoi Cananerit pois/ nijncuin Josuan kirjas kirjoitetan. v. eod. Wuoret/ cuckulat ) se on/ woimalliset Cuningat ja waldiat hallidziat.
v. 7. Medianiterein ) Iud. 7:8.
v. 8. Wirrasa ) Cosca hän johdatti heitä punaisen meren läpidze/ ja upotti Pharaon/ Exod. 14:11.
v. 11. Auringo ja Cuu ) Iosu. 10:13.
v. 13. Auttaman woideltuas ) taitan ymmärtä Dawidist Sauli wastan.
v. 14. Pään waldickata ) se on/ Babelin Cuningast/ Caupungins ja ylimmäistens cansa.
v. 15. Sinun Orihis käywät ) se on/ Egyptiläiset punaises meres/ nijns woit myös hucutta Babylonialaiset.
v. 17. Ficunapuun ) Nimittäin/ Judan maa piti häwitettämän.

 

Prophetan Habacuchin loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3