Propheta Habacuc .

II. Lucu .

HERra neuwo kärsimyxeen ja wahwuteen: sillä mitä hän on luwannut/ sen pitä totisest tapahtuman/ ja wanhurscas elä hänen uscostans/ v. 1.
PRopheta huuta/ woi/ ja ennusta Babelita wastan heidän tytymättömän himons tähden saadaxens hallita/ v. 5.
heidän ryöwäystäns/ v. 8.
ahneuttans/ v. 9.
murhans/ v. 10.
julmuttans/ v. 11.
petostans/ v. 15.
ja wäkiwaldans wastan/ cuin he Jumalan Canssalle teit/ v. 17.
ja ei heidän waietut jumalans woi heitä silloin autta/ v. 18.
etc.

 

Hab 2:1 TÄsä minä olen minun wartiosani/ ja astun minun linnaani/ ja cadzelen nähdäxeni mitä minulle sanotan/ ja mitä minä sitä wastan/ joca minua nuhtele.
Hab 2:2 Mutta HERra wasta minua/ ja sano: kirjoita se näky/ ja pijrrä tauluun/ että ohidzekäypä sen lukis.
Hab 2:3 Nimittäin/ se ennustus pitä ajallans täytettämän/ ja pitä sijttekin ilmanduman ja ei wilpistelemän.
Hab 2:4 Mutta jos se wijpy/ nijn odota händä/ hän tule totisest/ ja ei wijwyttele. Mutta joca sitä wastan on/ ei pidä hänen sieluns menestymän: sillä wanhurscas on eläwä uscostans.
Hab 2:5 MUtta wijna pettä ylpiän miehen ettei hän taida pysyä/ joca sielunsa lewittä nijncuin helwetti/ ja on nijncuin cuolema/ joca tytymätöin on. Hän temma puoleens cacki pacanat/ ja coco tygöns caicki Canssat.
Hab 2:6 Mitämax/ nämät caicki pitä hänestä sananlascun tekemän/ ja puhen ja tapauxen/ ja sanoman. Woi händä/ joca corgotta tawarans muiden hywydest/ cuinga cauwan se kestä? ja sälyttä paljo loca päällens.
Hab 2:7 O cuinga äkist ne pitä tuleman/ jotca sinua purewat/ ja ne heräwät/ jotca sinun syöxewät pois/ ja sinun täyty tulla hänen osaxens.
Hab 2:8 Että sinä olet monet pacanat ryöwännnyt/ nijn pitä caicki jäänet Canssoista taas sinua ryöwämän ihmisten weren tähden/ ja maan ja Caupungin ja caickein sen asuwaisten wääryden tähden.
Hab 2:9 WOi händä/ joca ahne on oman huonens pahudexi/ että hän panis pesäns corkeuteen ja wäldäis onnettomuden.
Hab 2:10 Mutta sinun neuwos pitä sinun huones häpiäxi joutuman: sillä sinä olet ylön paljo Canssoja lyönyt/ ja ylpiästi syndiä tehnyt.
Hab 2:11 Sillä kiwetkin pitä muureis huutaman/ ja malat harjalda pitä heitä wastaman.
Hab 2:12 Woi händä/ joca Caupungin werellä rakenda/ ja walmista Caupungita wäärydellä.
Hab 2:13 Eikö nämät HERralda Zebaothilda tapahdu: Mitä Canssat owat sinulle tehnet/ se poldetan tules/ ja jongatähden ihmiset owat wäsytetyt/ se täyty hucutetta.
Hab 2:14 Sillä maan pitä oleman täynäns HERran tundemisest/ nijncuin wedet jotca meren peittäwät.
Hab 2:15 Woi sinua/ joca lähimmäiselles panet sisälle/ secoitat sijhen sappes ja juotat händä/ ettäs hänen häpiäns näkisit.
Hab 2:16 Sinua pitä häpiällä rawittaman cunnian edest. Nijn juo sinä myös nyt ettäs maasa macaisit: sillä HERran oikian käden calcki pitä sinua ymbärins sattuman/ ja sinun täyty häpiälisest oxenda sinun cunnias tähden:
Hab 2:17 Sillä Libanonin wäärys pitä langeman sinun päälles/ ja haascatut eläimet pitä sinua peljättämän ihmisten weren tähden/ ja maan ja Caupungin ja caickein sen asuwaisten wääryden tähden.
Hab 2:18 Mitä sijs Cuwa autta taita/ jonga puuseppä tehnyt on/ ja walettu cuwa/ johon hänen seppäns luotti/ että hän mykät epäjumalat teki?
Hab 2:19 Woi händä/ joca sano cannolle: heräjä: ja mykälle kiwelle: nouse. Cuinga se opetta? Cadzo/ sen cullalla ja hopialla silattu/ ja ei ole heisä henge.
Hab 2:20 Mutta HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ waiketcon caicki mailma hänen edesäns.

Vers. 1. Olen minun wartiosani ) se on/ minä pidän wirastani waarin.
v. 2. Kirjoita ) Cadzo Esa. 8:1.
v. 3. Ennustus ) Nimittäin/ Christuxest teidän wapahtajastan.
Vers. 9. Hän panis pesäns corkeuteen ) se on/ hän luule olewans rauhas hänen wahwoisa linnoisans.
v. 12. Caupungin werellä rakenda ) Cadzo Ier. 22:13.
v. 14. Maan pitä oleman täynäns ) Nimittäin/ cosca Christus tule pyhällä Evangeliumillans.
v. 17. Libanonin wäärys ) se on/ Jerusalem joca Libanonin päälle rakettu on.

 

Valitse
luku

1 2 3