Toinen Mosexen Kirja

XL. Lucu.

 

JUmala käske Mosexen panna Tabernaclin ylös/ v. 1.
Ja woidella sen/ v. 9.
Nijn myös tuoda Aaronin poikinens/ woidelta ja wihittä/ v. 12.
Moses teke caicki uscolisest/ nijncuin Jumala oli hänen käskenyt/ v. 17.
Ja päättä coco sen työn/ v. 33.
Pilwi peittä Tabernaclin/ v. 34.
Cosca se ylöndä idzens/ matcustawat Israelin lapset: cosca ei hän ylönnä idzens/ nijn ei he waella/ v. 36.

 

2 Moos 40:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
2 Moos 40:2 Ensimäisnä päiwänä ensimäisestä cuusta/ pitä sinun paneman ylös seuracunnan majan.
2 Moos 40:3 Ja sinun pitä sijhen paneman sisälle todistuxenArkin/ ja ripustaman esiripun Arkin eteen.
2 Moos 40:4 Ja sinun pitä myös sinne tuoman sisälle pöydän/ ja walmistaman sen: ja asettaman sijhen kyntiläjalan/ ja lambut paneman sen päälle.
2 Moos 40:5 Ja sinun pitä asettaman sen cullaisen sawualtarin/ TodistusArkin eteen/ ja ripustaman waatten majan eteen.
2 Moos 40:6 Mutta sinun pitä asettaman polttouhrin Altarin ulcoiselle puolelle/ seuracunnan majan owen eteen.
2 Moos 40:7 Ja pesoastian seuracunnan majan ja Altarin wälille/ ja paneman sijhen wettä.
2 Moos 40:8 Ja tekemän pihan sen ymbärille/ ja ripustaman waatten pihalle/ sisällekäytäwän eteen.
2 Moos 40:9 Ja pitä ottaman woidellusöljyn/ ja woiteleman majan ja caicki ne cuin sijnä owat/ ja pitä pyhittämän sen caluinens/ että ne olisit pyhät.
2 Moos 40:10 Ja pitä woiteleman polttouhrin Altarin caluinens/ ja pyhittämän sen/ caickein pyhimmäxi.
2 Moos 40:11 Sinun pitä myös woiteleman pesinastian jalcoinens/ ja sen pyhittämän.
2 Moos 40:12 Ja sinun pitä tuoman Aaronin poikinens seuracunnan majan owen eteen/ ja pesemän heidän wedellä.
2 Moos 40:13 Ja puettaman Aaronin pyhijn waatteisijn/ ja woiteleman ja wihkimän hänen/ minun papixeni.
2 Moos 40:14 Ja sinun pitä myös tuoman hänen poicans/ ja puettaman heidän päällens ne ahtat hamet.
2 Moos 40:15 Ja woiteleman heidän/ nijncuin sinä heidän Isänsäckin woitelit minun papixeni. Ja tämän woidelluxen pitä oleman heille ijancaickisexi pappeudexi/ heidän suguisans.
2 Moos 40:16 Ja Moses teki caicki/ cuin HERra oli hänelle käskenyt.
2 Moos 40:17 NIin maja pandin ylös toisna wuonna/ ensimäisnä päiwänä ensimäisestä cuusta.
2 Moos 40:18 Ja cosca Moses pani ylös majan/ nijn hän asetti jalat ja laudat ja corennot/ ja nosti padzat pystyälle.
2 Moos 40:19 Ja lewitti peitoxen majan ylidzen/ ja pani caton sen päälle/ nijncuin HERra oli hänelle käskenyt.
2 Moos 40:20 Ja otti Todistuxen ja pani Arckijn/ ja asetti corennot Arkin päälle/ ja pani Armonistuimen Arkin päälle.
2 Moos 40:21 Ja toi Arkin majaan/ ja ripusti esiripun todistus Arkin eteen/ nijncuin HERra oli hänelle käskenyt.
2 Moos 40:22 Nijn asetti hän myös pöydän seuracunnan majaan/ pohjan puoliselle siwulle/ ulcoiselle puolelle esirippua.
2 Moos 40:23 Ja asetti leiwän sen päälle HERran eteen/ nijncuin HERra oli hänelle käskenyt.
2 Moos 40:24 Nijn pani hän myös kyntiläjalan seuracunnan majaan/ juuri pöydän cohdalle etelän siwulle maja/ louckaseen.
2 Moos 40:25 Ja pani lambut nijden päälle HERran eteen/ nijncuin HERra hänelle oli käskenyt.
2 Moos 40:26 Ja pani myös cullaisen Altarin seuracunnan majaan/ esiripun eteen.
2 Moos 40:27 Ja suidzutti hywän suidzutuxen senpäällä/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
2 Moos 40:28 Ja ripusti waatten/ majan oween.
2 Moos 40:29 Waan polttouhrin Altarin pani hän seuracunnan majan owen eteen/ ja uhrais sen päälle polttouhrin ja ruocauhrin/ nijncuin HERra hänelle oli käskenyt.
2 Moos 40:30 Ja pesoastian pani hän todistus majan ja Altarin wälille/ ja pani sijhen wettä pestä heitäns.
2 Moos 40:31 Ja Moses ja Aaron poikinens/ pesit kätens ja jalcans sijtä.
2 Moos 40:32 Sillä heidän piti pesemän idzens/ cosca he menit seuracunnan majaan/ eli käwit Altarin tygö/ nijncuin HERra oli hänelle käskenyt.
2 Moos 40:33 Ja hän pani pihan ylös majan ja Altarin ymbärins/ ja ripusti waatten pihan sisällekäytäwään. Ja nijn Moses päätti caiken sen työn.
2 Moos 40:34 Ja pilwi peitti seuracunnan majan/ ja HERran cunnia täytti majan.
2 Moos 40:35 Ja ei Moses taitanut käydä seuracunnan majaan/ nijncauwan cuin pilwi sen päällä oli/ ja HERran cunnia täytti majan.
2 Moos 40:36 Ja cosca pilwi meni ylös majan pääldä/ nijn Israelin lapset waelsit/ nijn usein cuin he matcustit.
2 Moos 40:37 Waan cosca ei pilwi mennyt ylös/ silloin ei he waeldanet sijhen päiwän asti/ että se meni ylös.
2 Moos 40:38 Sillä HERran pilwi oli päiwällä majan ylidze/ ja yöllä oli tuli sijnä/ coco Israelin huonen silmäin edes/ nijncauwan cuin he waelsit.

 

Vers. 34. HERran cunnia ) tämä Tabernacli awisti Christusta ( nijncuin ennen sanottu on 26. Cap. selityxes ) josa HERran cunnia oli/ cuin Paulus sen selittä Colos. 2:9. Jumalisuden täydellisys asu rumilisest. Joca lawiamba selitystä Tabernaclist tahto/ hän lukecan Epistolat Ebrerein tygö.

Toisen Mosexen Kirjan loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40