Toinen Mosexen Kirja

IV. Lucu.

 

HERra käske Mosexen tehdä colme ihmettä/ joista Canssa uscois/ että HERra oli hänelle näkynyt/ v. 1.
Moses estele idzens hitan kielens tähden/ v. 10.
sentähden suo Jumala Aaronin hänen weljens puhua Canssalle/ v. 14.
Moses mene jällens Egyptijn/ v. 18.
Zipora hänen emändäns ymbärinsleicka poicans/ v. 24.
Aaron cohta Mosexen/ joca hänelle ilmoitta caicki HErran sanat/ v. 27.

 

2 Moos 4:1 MOses wastais/ ja sanoi: cadzo/ ei he usco minua/ eikä ole cuuliaiset minun änelleni/ waan sanowat: ei ole HERra näkynyt sinulle:
2 Moos 4:2 HERra sanoi hänelle: mikä se on sinun kädesäs? hän sanoi: sauwa.
2 Moos 4:3 Ja hän sanoi: heitä se maahan/ ja hän heitti sen maahan/ ja se muuttui kärmexi/ ja Moses pakeni händä.
2 Moos 4:4 Mutta HERra sanoi Mosexelle: ojenna sinun kätes/ ja rupe hänen pyrstööns. Nijn hän ojensi kätens ja rupeis häneen/ ja se muuttui sauwaxi hänen kädesäns.
2 Moos 4:5 Sentähden pitä heidän uscoman/ että HERra on näkynyt sinulle/ heidän Isäins Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala.
2 Moos 4:6 Ja HERra sanoi wielä hänelle: pistä kätes sinun powees. Ja cosca hän weti sen ulos/ cadzo/ hänen kätens oli spitalinen nijncuin lumi.
2 Moos 4:7 Ja hän sanoi: pistä kätes jällens powees/ ja hän pisti kätens jällens poweens/ ja weti jällens sen ulos powestans/ ja cadzo/ se tuli nijncuin muukin hänen ihons.
2 Moos 4:8 Jollei he sinua usco/ eikä ole cuuliaiset sinun änelles yhden ihmen tähden/ nijn he uscowat sinun änes toisen ihmen tähden.
2 Moos 4:9 Jollei he usco nijtä cahta ihmettä/ eikä ole cuuliaiset sinun änelles/ nijn ota wettä wirrasta/ ja caada cuiwalle maalle/ nijn se wesi/ jongas olet ottanut wirrasta/ tule werexi cuiwalla maalla.
2 Moos 4:10 NIin sanoi Moses HERralle: ah HERra/ en ole minä tähän asti puheljas mies ollut/ sitten cuins sinun palwelias cansa puhunut olet: sillä minulla on hidas puhe ja cangia kieli.
2 Moos 4:11 Ja HERra sanoi hänelle: cuca on luonut ihmisen suun? eli cuca on tehnyt mykän taicka cuuroin/ eli näkewän taicka sokian? engö minä HERra ole nijtä tehnyt.
2 Moos 4:12 Mene sijs nyt/ minä olen sinun suusas/ ja opetan sinua mitä sinun puhuman pitä.
2 Moos 4:13 Moses sanoi: minun HERran/ lähetä jongas tahdot lähettä.
2 Moos 4:14 Nijn HERra wihastui suurest Mosexen päälle/ ja sanoi: engö minä tiedä että Aaron sinun weljes/ Lewin sugusta/ on puheljas? ja cadzo/ hän tule sinua wastan/ ja cosca hän näke sinun/ nijn hän iloidze sydämestäns.
2 Moos 4:15 Sinun pitä puhuman hänelle/ ja paneman sanat hänen suuhuns/ ja minä olen sinun ja hänen suuns cansa/ ja opetan teitä mitä teidän pitä tekemän.
2 Moos 4:16 Ja hänen pitä puhuman sinun puolestas Canssalle. Hänen pitä oleman sinun suunas/ ja sinun pitä oleman hänelle Jumalana.
2 Moos 4:17 Ja ota tämä sauwa kätees/ jolla sinun pitä tekemän ihmeitä.
2 Moos 4:18 NIin Moses läxi sieldä/ ja tuli jällens Jethron hänen Appens tygö/ ja sanoi hänelle: annas minun mennä/ että minä palajaisin weljeini tygö jotca owat Egyptis/ ja näkisin heitä jos he wielä eläwät. Ja Jethro sanoi Mosexelle: mene rauhan.
2 Moos 4:19 Ja HERra sanoi Mosexelle Midianis: mene ja palaja Egyptijn: sillä ne caicki owat cuollet/ jotca sinun henges perän seisoit.
2 Moos 4:20 Ja Moses otti emändäns ja poicans/ ja pani Asin päälle/ ja palais Egyptijn/ ja otti Jumalan sauwan käteens.
2 Moos 4:21 Ja HERra sanoi Mosexelle: cadzo/ coscas tulet Egyptijn jällens/ ettäs teet caicki ne ihmet Pharaon edes/ jotca minä olen andanut sinun kätes ala. Ja minä paadutan hänen sydämens/ nijn ettei hän päästä Canssa.
2 Moos 4:22 Ja sinun pitä sanoman hänelle/ näin sano HERra: Israel on minun esicoisen.
2 Moos 4:23 Ja minä käsken sinulle: päästä minun poican palweleman minua/ ja jos sinä sitä estät/ nijn minä surman sinun esicoises.
2 Moos 4:24 Ja cosca hän oli tiellä majasa/ cohdais HERra hänen ja tahdoi tappa.
2 Moos 4:25 Nijn Zipora otti kiwen/ ja ymbärinsleickais poicans esinahan/ ja rupeis hänen jalcoins/ ja sanoi: sinä olet minulle weriylkä.
2 Moos 4:26 Nijn luopui hän hänestä. Mutta hän sanoi: weriylkä/ ymbärinsleickauxen tähden.
2 Moos 4:27 JA HERra sanoi Aaronille: mene Mosesta wastan corpeen. Ja hän meni/ ja tuli händä wastan Jumalan wuorella/ ja andoi suuta.
2 Moos 4:28 Ja Moses ilmoitti Aaronille caicki HERran sanat/ joca hänen lähetti/ ja caicki ihmet cuin hän hänelle käskenyt oli.
2 Moos 4:29 Nijn he menit ja cocoisit caicki Israelin lasten wanhemmat.
2 Moos 4:30 Ja Aaron puhui caicki ne sanat cuin HERra Mosexelle puhunut oli/ ja teki ihmeitä Canssan edes.
2 Moos 4:32 Ja Canssa uscoi. Ja cuin he cuulit että HERra oli edzinyt Israelin lapsia/ nähnyt myös heidän surkeudens/ langeisit he maahan ja rucoilit.

 

Vers. 21. Mutta minä paadutan ) se on/ Minä Iehovah , nijncuin wanhurscas duomari annan hänen pahan tecons/ ja suuren angarudens tähden/ cuin hän minun Canssalleni oli tehnyt/ olla hänen pahudesans/ ja paadutta idzens. Sillä näin tämän peräst seura/ Cap. 9. 34. että Pharao teki paha ja paadutti sydämens/ hän ja hänen palwelians. Nijn pitä myös muut sencaltaiset puhen parret ymmärdettämän/ nimittäin: että HERra saldi moninaisten endisten puhain tecoin tähden nijn tapahtua/ ihmisen pahuden ja Perkelen cawaluxen cautta. Nijn käske HERra Esa. 6:20. sowaista Canssan silmät/ ei että Jumala on syy heidän sokeuteens/ waan nijncuin JEsus Christus/ joca kirjoituxet parhain ymmärtä/ idze selittä Matth. 13:15. cusa hän näin sano: heidän silmäns owat he sulkenet/ ettei he ensingän nijllä näkis. Nijn anda Jumala/ nijncuin wanhurscas Duomari/ ihmisten synnillä sowaista heidän silmäns/ cowetta ja paadutta sydämens.
V. 25. Weriylkä ) se on/ hän wihastui/ ja sanoi: Se maxa werta/ että sinä olet minun mieheni/ ja minun pitä ymbärinsleickaman minun lapsen/ jota ei hän mielelläns tehnyt/ nijncuin se olikin häpiä pacanoitten seas.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40