Toinen Mosexen Kirja

XXXVII. Lucu.

 

BEzaleel teke Arkin/ v. 1.
Armonistuimen ja caxi Cherubimi sen päälle/ v. 6.
Pöydän caluinens/ v. 10.
kyntiläjalan lampuinens/ v. 17.
SawuAltarin/ v. 25.
Woidellusöljyn ja suidzutuxen/ v. 29.

 

2 Moos 37:1 JA Bezaleel teki Arkin hongasta/ puoldacolmatta kynärätä pitkän/ puoldatoista kynärätä lewiän ja corkian.
2 Moos 37:2 Ja silais sen puhtalla cullalla/ sekä sisäldä että ulco/ ja teki sen ymbärille cullaisen wanden.
2 Moos 37:3 Ja waloi neljä culdarengasta hänen neljään culmaans/ caxi cummallengin puolelle.
2 Moos 37:4 Ja teki corennot hongasta/ ja silais ne cullalla.
2 Moos 37:5 Ja pisti ne rengaisijn Arkin siwulle/ nijn että se taittin cannetta.
2 Moos 37:6 JA hän teki Armonistuimen puhtasta cullasta/ puoldacolmatta kynärätä pitkän ja puoldatoista kynärätä lewiän.
2 Moos 37:7 Ja teki caxi Cherubimi lujasta cullasta/ molembijn päihijn Armonistuinda.
2 Moos 37:8 Yhden Cherubim tähän päähän/ ja toisen Cherubim toiseen päähän.
2 Moos 37:9 Ja Cherubimit lewitit sijpens sen ylidzen/ ja peitit Armonistuimen/ ja heidän caswons olit toinen toisens puoleen/ ja cadzoit Armonistuimen päälle.
2 Moos 37:10 HÄn teki myös pöydän hongasta cahta kynärätä pitkäxi/ kynärätä lewiäxi/ ja puoldatoista kynärätä corkiaxi.
2 Moos 37:11 Ja silais sen puhtalla cullalla/ ja teki cullaisen wanden sen ymbärille.
2 Moos 37:12 Ja teki partan sen ymbärins kämmendä lewiän/ ja cullaisen wanden partan ymbärille.
2 Moos 37:13 Ja waloi sijhen neljä cullaista rengasta/ ja pani ne neljälle culmalle heidän neljän jalcans päälle.
2 Moos 37:14 Juuri liki parrasta/ nijn että corennot pysyit sijnä sisällä/ joilla pöytä cannettin.
2 Moos 37:15 Ja hän teki myös corennot hongasta/ ja silais ne cullalla/ että pöytä nijllä cannetta taittin.
2 Moos 37:16 Hän teki myös pöydän calut puhtasta cullasta/ fatit/ lusicat/ cannut ja maljat/ joilla pöytä peitetän.
2 Moos 37:17 HÄn teki myös kyntiläjalan puhtasta ja lujasta cullasta/ jonga warres olit haarat/ maljat/ cnupit ja cuckaiset.
2 Moos 37:18 Cuusihaara käwit hänen kyljestäns/ colme haara cummaldakin siwulda/
2 Moos 37:19 Colme malja mandelpähkinän muotoista oli cungin haaran päällä/ cnuppein ja cuckaisten cansa.
2 Moos 37:20 Mutta kyntiläjalas oli neljä malja cnuppein ja cuckaisten cansa.
2 Moos 37:21 Jocaidzen cahden haaran wälillä cnuppi/ nijn että cuusi haara käwit hänestä.
2 Moos 37:22 Ja hänen cnuppins ja haarans sen päällä/ ja olit caicki puhtasta lujasta cullasta.
2 Moos 37:23 Ja hän teki myös seidzemen lampua heidän nijstimeins ja samutuscaluins cansa/ puhtasta cullasta.
2 Moos 37:24 Ja hän teki sen caickein caluins cansa yhdestä Centneristä puhdast culda.
2 Moos 37:25 HÄn teki myös suidzutusAltarin hongasta/ yhtä kynärätä pitkän ja lewiän/ juuri neliculmaisexi/ ja cahta kynärätä corkian/ sarwinens.
2 Moos 37:26 Ja silais puhtalla cullalla/ sen caton ja seinät ymbärins/ ja sen sarwet/ ja teki sen ymbärille wanden puhtasta cullasta.
2 Moos 37:27 Ja caxi cullaista rengasta wanden ala molemmin puolin/ nijn että corennot sijhen sysättin/ cannetta nijllä.
2 Moos 37:28 Ja corennot hän teki hongasta/ ja silais ne cullalla.
2 Moos 37:29 Ja teki sen pyhän woidellusöljyn ja suidzutuxen/ hywänhajulisista yrteistä/ yrtteinwalmistajain tawan jälken.

 

Vers. 6. Armonistuimen ) tämän Armonistuimen cansa ymmärretän Christus Heb. 4:16.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40