Toinen Mosexen Kirja

XXIV. Lucu.

 

HERra käske Mosexen astua tygöns/ v. 1.
Moses juttele Canssalle palatesans HERran sanat/ v. 3.
kirjoitta ne lijton kirjaan/ v. 4.
Rakenda Altarin/ jonga päällä uhrataisin. Prijscotta uhrin werest puolen Altarille/ ja puolen Canssan päälle/ teke lijton Canssan cansa/ että he caicki nämät HERran käskyt pidäisit/ v. 6.
Moses/ Aaron ja seidzemenkymmendä wanhinda astuwat ylös ja näkewät Israelin Jumalan/ v. 9.
HERra käske Mosexen toisen kerran astua tygöns/ jonga hän teke ja pysy siellä neljäkymmendä yötä ja päiwä/ v. 12.

 

2 Moos 24:1 JA hän sanoi Mosexelle: astu HERran tygö/ sinä ja Aaron/ Nadab ja Abihu/ ja seidzemenkymmendä wanhinda Israelistä/ ja cumartaca taambana.
2 Moos 24:2 Mutta Moses lähestykön yxinäns HERran tygö/ ja älkön muut lähestykö/ älkön myös Canssa astuco ylös hänen cansans.
2 Moos 24:3 JA Moses tuli ja jutteli Canssalle caicki oikeudet. NIjn wastais caicki Canssa yhdellä änellä/ ja sanoit: caicki ne sanat cuin HERra puhunut on/ tahdom me tehdä.
2 Moos 24:4 NIin kirjoitti Moses caicki HERran sanat/ ja nousi warhain amulla/ ja rakensi altarin wuoren paltaan/ cahdentoistakymmenen padzan cansa/ cahdentoistakymmenen Israelin sucucunnan jälken:
2 Moos 24:5 Ja lähetti sinne nuoria miehiä Israelin lapsista/ uhraman poltouhria ja kijtosuhria/ HERralle mulleista.
2 Moos 24:6 JA Moses otti puolen werestä ja pani maljaan/ mutta toisen puolen werestä prijscotti hän altarille.
2 Moos 24:7 Ja otti lijton kirjan/ ja luki sen Canssan corwain cuulden. Ja cuin he sanoit: caicki cuin HERra puhunut on/ tahdom me tehdä ja olla hänelle cuuliaiset.
2 Moos 24:8 NIin Moses otti weren ja prijscotti Canssan päälle/ ja sanoi: cadzo/ tämä on lijton weri/ jonga HERra teke teidän cansan caickein näiden sanain päälle.
2 Moos 24:9 NIin astui Moses/ Aaron/ Nadab ja Abihu ylös/ ja seidzemenkymmendä Israelin wanhinda.
2 Moos 24:10 JA näit Israelin Jumalan: hänen jalcains alla oli nijncuin caunis Saphijri ja cuin taiwas/ cosca sejäs on.
2 Moos 24:11 Eikä satuttanut kättäns Israelin lasten päämiehijn/ Ja cuin he olit nähnet Jumalan/ nijn he söit ja joit.
2 Moos 24:12 JA HERra sanoi Mosexelle: astu ylös minun tygöni wuorelle/ ja ole siellä/ että minä annan sinulle kiwiset taulut/ lait/ ja käskyt/ cuin minä kirjoittanut olen/ jotca sinun pitä heille opettaman.
2 Moos 24:13 Silloin nousi Moses ja hänen palwelians Josua/ ja Moses astui ylös Jumalan wuorelle.
2 Moos 24:14 JA sanoi wanhimmille: olcat täsä sijhenasti cuin me palajamme teidän tygön: cadzo/ Aaron ja Hur owat teidän tykönän/ jos jocu asia tule/ se saattacat heidän eteens.
2 Moos 24:15 Cosca Moses tuli wuorelle/ nijn pilwi peitti wuoren.
2 Moos 24:16 Ja HERran cunnia asui Sinain wuorella ja peitti sen pilwellä/ cuusi päiwä: ja hän cudzui Mosexen pilwest seidzemendenä päiwänä.
2 Moos 24:17 JA HERran cunnia oli nähdä nijncuin culuttawainen tuli wuoren cuckulalla/ Israelin lasten edes.
2 Moos 24:18 Ja Moses meni keskelle pilwe/ ja astui ylös wuorelle: ja Moses oli wuorella neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä.

 

Vers. 3. Yhdellä änellä ) käskyt waatiwat kyllä Canssan ulconaisesta sanoman eli lupaman: mutta ei oli sydän cansa sijnä. Sentähden on Canssalla kyllä yxi äni/ mutta ei sydän
Vers. 11. kättäns ) se on/ ei hän peljättänyt heitä pitkäisen pauckinan ja leimauxen cansa/ nijncuin Canssa oli ennen peljätetty.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40