Toinen Mosexen Kirja

XXII. Lucu.

 

HERran sääty warcauden rangaistuxest/ v. 1.
Nijn myös cuinga se wahingo pitä maxettaman cuin eläimet eli tuli teke/ v. 5.
tallella jätetystä calusta/ v. 7.
ja lainasta/ v. 14.
Neidzen raiscamisesta/ v. 16.
Noitudesta/ v. 19.
Muucalaisista/ v. 21.
Leskistä ja orwoilapsista/ v. 22.
lainasta ja pandeista/ v. 25.
ettei jumalita pidäis kiroiltaman/ v. 28.
ei sitä wijwyttelemän cuin HERralle pidäis annetaman/ etc. v. 29.

 

2 Moos 22:1 JOs jocu warasta härjän taicka lamban/ ja teurasta eli myy sen/ hänen pitä andaman wijsi härkä yhdestä härjästä/ ja neljä lammast yhdestä lambasta.
2 Moos 22:2 JOs waras käsitetän/ cosca hän idzens sisälle cangotta/ ja hän lyödän cuoliaxi: nijn ei pidä tappajan wereen wicapään oleman.
2 Moos 22:3 Waan jos auringo on nosnut/ nijn pitä tappajan cuolemaan wicapään oleman.
2 Moos 22:4 Warcan pitä jällens maxaman/ jollei hänellä ole wara/ nijn myytäkän hän warcaudens tähden. Jos warcan cappale löytän eläwänä hänen tyköns/ härkä/ Asi eli lammas/ nijn pitä hänen jällens caxikertaisest maxaman.
2 Moos 22:5 JOs jocu wahingon teke toisen pellos eli wijnamäes/ nijn että hän päästä carjans ja wahingota teke toisen pellos/ hänen pitä sijtä parhasta/ cuin hänen omasa pellosans eli wijnamäesäns löytän/ maxaman.
2 Moos 22:6 JOs walkia wallallens pääse/ ja orjantappuroihin sytty/ nijn että kykät eli laiho/ joca wielä ottamata on/ eli peldo poldetan/ nijn sen pitä maxaman cuin walkian päästi.
2 Moos 22:7 JOs jocu anda lähimmäisellens raha eli muuta calua kätköön/ ja se warastetan hänen huonestans: jos se waras löytän/ nijn hänen pitä sen caxikertaisest maxaman.
2 Moos 22:8 Ja jos ei waras löytä/ nijn pitä huonen isännän tuotaman jumalitten eteen/ jos ei hän ole käsiäns satuttanut lähimmäisens caluun.
2 Moos 22:9 JOs jocu soimu on härjäst/ eli Asist/ taicka lambast/ eli waattest/ eli jongun muun tähden cuin on tullut pois/ nijn pitä heidän molembain asians tuleman jumalitten eteen/ cumman jumalat wicapääxi löytäwät/ sen pitä lähimmäisellens caxikertaisest maxaman.
2 Moos 22:10 JOs jocu anda lähimmäisellens Asin eli härjän/ eli lamban/ taicka mikä eläin se olis/ tähdelle/ ja se cuole taicka saa muutoin wamman/ taicka ajetan pois/ ettei yxikän sitä näe/
2 Moos 22:11 Nijn pitä walan heidän molembain wälilläns käymän HERran cautta/ ettei hän ole satuttanut kättäns lähimmäisens caluun. Ja sen jonga calu oma oli/ pitä sijhen walaan tytymän. Ja toisen ei pidä sitä maxaman.
2 Moos 22:12 Jos waras sen warasta häneldä/ nijn pitä hänen sen maxaman Isännälle.
2 Moos 22:13 Mutta jos se raadeldu on/ nijn pitä hänen todistajat tuoman/ ja ei mitän jällens andaman.
2 Moos 22:14 JOs jocu otta lainaxi lähimmäiseldäns/ ja se tule riwinomaxi eli cuole/ nijn ettei sen Isändä ole läsnä/ nijn hänen pitä sen maxaman.
2 Moos 22:15 Mutta jos sen Isändä on sijnä tykönä/ nijn ei hänen pidä sitä maxaman: että hän sen rahallans palcannut on.
2 Moos 22:16 JOs jocu wiettele neidzen/ joca ei wielä ole kihlattu/ ja maca hänen/ sen pitä hänelle andaman huomenlahjan/ ja ottaman hänen emännäxens.
2 Moos 22:17 Jos hänen Isäns ei suo händä hänelle/ nijn hänen pitä andaman raha/ nijn paljo cuin neidzen huomenlahja on.
2 Moos 22:18 WElhonaisia ei sinun pidä salliman elä.
2 Moos 22:19 Joca järjettömäin luondocappalden cansa yhteyndy/ hänen pitä totisest cuoleman.
2 Moos 22:20 Se joca uhra jumalille/ ja ei ainoalle HERralle/ hänen pitä kirottu oleman.
2 Moos 22:21 MUucalaisia ei sinun pidä ryöstämän/ eikä myös polcuna pitämän/ sillä te oletta myös ollet muucalaisna Egyptin maalla.
2 Moos 22:22 EI teidän pidä yhtän leske eli orwoilasta murhelisexi saattaman.
2 Moos 22:23 Jos sinä heitä murhelisexi saatat/ nijn he huutawat minun tygöni/ ja minä cuulen heidän huutons.
2 Moos 22:24 Ja minun wihan julmistu/ nijn että minä tapan teidän miecalla/ ja teidän emändän pitä tuleman leskixi/ ja teidän lapsen orwoixi.
2 Moos 22:25 COsca sinä lainat minun Canssalleni raha/ köyhälle cuin sinun tykönäs on/ ei sinun pidä angaran oleman händä wastan hänelle wahingoxi/ eli caswoja waatiman.
2 Moos 22:26 COsca sinä lähimmäiseldäs waatten otat pandixi/ nijn sinun pitä andaman sen hänelle jällens/ ennen cuin auringo laske.
2 Moos 22:27 Sillä hänen waattens on hänen ihons ainoa werho/ josa hän lepä. Jos hän huuta minun tygöni/ nijn minä cuulen händä/ sillä minä olen laupias.
2 Moos 22:28 JUmalita ei sinun pidä kiroileman/ ja sitä ylimmäistä sinun Canssasas ei sinun pidä häwäisemän.
2 Moos 22:29 SInun utistas ja pisaroitas ei sinun pidä wijwyttelemän. Esicoisen sinun pojistas pitä sinun andaman minulle.
2 Moos 22:30 Nijn pitä myös sinun tekemän härkäis ja lammastes cansa. Seidzemen päiwä anna heidän olla emäins tykönä/ cahdexandena päiwänä pitä sinun sen andaman minulle.
2 Moos 22:31 Teidän pitä oleman pyhä Canssa minulle. Sentähden ei teidän pidä syömän liha/ joca medzän pedoilda raadeldu on/ mutta heittämän sen coirille.

 

Vers. 8. Jumalitten ) Duomarit cudzutan jumalixi/ että he Jumalan sias Jumalan käskyn ja sanan jälken/ ja ei oman mielens peräst/ rijtoja ratcaiseman ja hallidzeman pitä/ nijncuin Christus sano Joh. 10:35.
v. 25. Angaran oleman ) toinen on angaran olla/ toinen caswoja waatia. Angaran olla erinomaisest on/ coscas lähimmäistäs waadit maxaman sinun hyödytyxes ja hänen wahingons cansa. Mikä caswo on kyllä se tietän.
v. 29. utistas ) Sen cansa ymmärretän caickinainen cowa hedelmä/ cuin on: jywät/ Omenat/ perunat/ joista ruoca tehdän v. eodem . pisaroitas ) Näiden cansa ymmärretän caicki pehme hedelmä/ josta mesi ja juoma tehdän/ cuin owat: wijnamarjat/ öljymarjat/ etc.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40