Toinen Mosexen Kirja

XVII. Lucu.

 

ISraelin lapset lähtewät Sinnistä/ ja sioittawat idzens Raphidimijn/ v. 1.
Siellä ne napisewat Mosesta wastan/ ettei siellä ole wettä heidän juodaxens/ v. 2.
Moses huuta HRRran tygö/ joca hänen käske wuoreen lyödä/ ja anda wettä Canssalle/ v. 4.
Amalech soti Israeli wastan/ v. 8.
Jonga Josua woitta Mosexen rucouxen cautta/ v. 10.
Moses rakenda altarin/ ja cudzu sen HERra Nissi/ se on/ HERra on minun woitton/ v. 15.

 

2 Moos 17:1 JA coco Israelin lasten joucko matcustit Sinnin corwesta/ heidän päiwäcunnisans HERran käskyn jälken/ ja sioitit idzens Raphidimijn.
2 Moos 17:2 Siellä ei ollut wettä Canssalla juoda. Ja Canssa napisit Mosesta wastan ja sanoit: andacat meille wettä juodaxem. Moses sanoi heille: mitä te torutte minun cansani? Mixi te kiusatte HERra?
2 Moos 17:3 Cosca Canssa siellä janoisit wettä/ napisit he Mosesta wastan/ ja sanoit: mitä wasten sinä olet meidän johdattanut Egyptist/ cuolettaxes meitä ja meidän lapsiam/ ja meidän eläimitäm janolla?
2 Moos 17:4 MOses huusi HERran tygö/ sanoden: mitä minä teen tälle Canssalle? wähä puuttu ettei he kiwitä minua.
2 Moos 17:5 Sanoi HERra Mosexelle: mene Canssan edellä/ ja ota cansas muutamat Israelin wanhimmista/ ja sinun sauwas jolla sinä löit wettä/ ota sinun kätees ja mene.
2 Moos 17:6 Cadzo/ minä seison siellä sinun edesäs calliolla Horebis/ siellä sinun pitä calliota lyömän/ ja sijtä pitä wedet juoxeman/ nijn että Canssa sijtä juoda saa. Ja Moses teki nijn Israelin wanhimmitten edes.
2 Moos 17:7 Sentähden cudzui hän sen paican Massa Meriba Israelin lasten toran tähden/ ja sentähden että he kiusaisit HERra/ sanoden: olleco HERra meidän seasam elickä ei?
2 Moos 17:8 NIin Amalech tuli: ja sodei Israeli wastan Raphidimis.
2 Moos 17:9 Ja Moses sanoi Josualle: walidze meille miehiä/ mene ja sodi Amalechiä wastan: huomena minä seison mäen cuckulalla/ ja pidän Jumalan sauwan kädesäni.
2 Moos 17:10 Ja Josua teki nijncuin Moses sanoi hänelle/ ja sodei Amalechia wastan. Mutta Moses/ Aaron ja Hur astuit mäen cuckulalle.
2 Moos 17:11 Ja nijncauwan cuin Moses piti kätens ylhällä/ woitti Israel/ mutta cosca hän kätens laski alas/ woitti Amalech.
2 Moos 17:12 Mutta Mosexen kädet olit rascat/ sentähden otit he kiwen ja asetit hänen alans/ että hän istuis sen päällä. Waan Aaron ja Hur pidit ylhällä hänen käsiäns cumbikin puoleldans/ nijn wahwistuit hänen kätens auringon laskeman asti.
2 Moos 17:13 Ja Josua hucutti Amalechin ja hänen Canssans/ miecan terällä.
2 Moos 17:14 Ja HERra sanoi Mosexelle: kirjoita nämät muistoxi kirjaan/ ja muistuta Josuan corwisa/ sillä minä pyhin Amalechin muiston taiwan alda.
2 Moos 17:15 Ja Moses rakensi Altarin/ ja cudzui hänen nimens: HERra Nissi.
2 Moos 17:16 Sillä hän sanoi: se on muisto HERran istuimen tykönä/ että HERran sota pitä oleman Amalechiä wastan sugusta nijn sucuun.

 

Vers. 7. Massa/ on kiusaus: Meriba/ rijta.
v. 9. Pidän Jumalan sauwan ) Ei sauwalla ollut se woima idzestäns/ että hän wojei wiholiset lyödä/ waan että Jumala oli käskenyt Mosexen sillä wälicappalella ihmeitä tehdä/ nijn se tapahtui HERran lupauxen jälken/ että cosca Moses ojensi sauwan ja rucoeli/ nijn wiholinen lyötin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40