Toinen Mosexen Kirja

XIII. Lucu.

 

HERra käske pyhittä caicki esicoiset hänellens/ v. 1.
ja pidettä joca wuosi makianleiwän päiwiä/ v. 7.
wäkewän lunastuxen muistoxi Pharaon kädestä/ v. 8.
Wie Canssan corwen läpidze punaista merta cohden/ v. 17.
He ottawat Josephin luut myötäns/ v. 19.
HERra käy heidän edelläns päiwällä pilwen padzas/ ja yöllä tulen padzas/ v. 21.

 

2 Moos 13:1 JA HERra puhui Mosexelle ja sanoi:
2 Moos 13:2 Pyhitä minulle jocainen esicoinen/ cucaikänäns ensin äitins cohdun awa Israelin lasten seas/ sekä ihmisistä että eläimistä/ sillä ne owat minun.
2 Moos 13:3 Nijn sanoi Moses Canssalle: muistacat tämä päiwä/ jona te oletta lähtenet Egyptist/ orjuden huonesta/ että HERra on teidän tääldä johdattanut wäkewällä kädellä. Sentähden ei sinun pidä syömän hapoinda.
2 Moos 13:4 Tänäpänä oletta te lähtenet/ sillä cuulla Abib.
2 Moos 13:5 Cosca HERra anda tulla sinun Cananerein/ Hetherein/ Amorrerein/ Hewerein ja Jebuserein maalle/ jonga hän sinun Isilles on wannonut/ andaxens sinulle sen maan/ josa riesca ja hunajata wuota/ nijn sinun pitä tämän palweluxen tekemän tällä cuulla:
2 Moos 13:6 Seidzemen päiwä pitä sinun syömän happamatoinda leipä/ ja seidzemendenä päiwänä on HERran juhla.
2 Moos 13:7 Sentähden pitä sinun seidzemen päiwä syömän happamatoinda leipä/ ettei sinun tykönäs yhtän hapoinda taikinata/ eikä hapoinda leipä pidä nähtämän/ caikisa sinun maas ärisä.
2 Moos 13:8 Ja sinun pitä sanoman sinun pojalles sinä päiwänä/ sanoden: tämän me pidämme sentähden/ että HERra teki näin meidän cansam/ cosca me läxim Egyptistä.
2 Moos 13:9 Sentähden tämän pitä oleman sinulle merkixi sinun kädesäs/ ja muistoxi sinun edesäs/ että HERran käsky pitä oleman sinun suusas/ että HERra on wäkewällä kädellä sinun johdattanut Egyptistä.
2 Moos 13:10 Sentähden pidä tämä sääty ajallans wuosiwuodelda.
2 Moos 13:11 COsca HERra on sinun wienyt Cananerein maalle/ nijncuin hän sinulle ja sinun Isilles wannonut on/ ja andanut sen sinulle.
2 Moos 13:12 Nijn pitä sinun eroittaman HERralle jocaidzen cuin awa äitins cohdun/ ja esicoisen eläinden seas/ cuin sinulla on/ caicki miehenpuoli on HERran.
2 Moos 13:13 Mutta caicki Asin esicoiset pitä sinun lunastaman lamballa: Jollet sinä lunasta sitä/ nijn wäännä niscat ricki. Mutta jocaidzen esicoisen ihmisistä sinun lastes seas pitä sinun lunastaman.
2 Moos 13:14 Ja cosca sinun poicas kysy sinulle tänäpänä eli huomena: mikä tämä on? sinun pitä sanoman hänelle: HERra on johdattanut meidän wäkewällä kädellä Egyptistä orjuden huonesta.
2 Moos 13:15 Sillä cosca Pharao ei tahtonut meitä päästä/ löi HERra cuoliaxi jocaidzen esicoisen Egyptin maalla/ ihmisen esicoisesta nijn eläinden esicoisen asti: sentähden uhran minä HERralle jocaidzen cuin ensin äitins cohdun awa/ joca miehenpuoli on/ ja jocaidzen esicoisen minun lapsistani lunastan minä.
2 Moos 13:16 Ja tämän pitä oleman merkixi sinun kädesäs/ ja muistoxi sinun edesäs/ että HERra on johdattanut meidän wäkewällä kädellä Egyptistä.
2 Moos 13:17 COsca Pharao oli päästänyt Canssan/ ei Jumala johdattanut heitä sitä teitä Philisterein maan läpidze/ joca tärkin oli: sillä Jumala ajatteli että Canssa joscus catuis/ cosca he näkisit sodan heitäns wastan/ ja palajaisit Egyptijn.
2 Moos 13:18 Sentähden hän johdatti Canssan ymbärins corwen läpidze punaista merta cohden. Ja Israelin lapset läxit warustettuna Egyptin maalda.
2 Moos 13:19 Ja Moses otti myötäns Josephin luut: sillä hän oli wannottanut Israelin lapset/ sanoden: Jumala on teitä edziwä/ nijn wiekät minun luuni tääldä myötän.
2 Moos 13:20 Nijn he läxit Suchothista/ ja sioitit heidäns Etamin corpe likemmä.
2 Moos 13:21 Ja HERra käwi heidän edelläns päiwällä pilwen padzas/ johdataxens heitä oikiata tietä: ja yöllä tulen padzas/ walistaxens heitä waeldaman sekä yöllä että päiwällä.
2 Moos 13:22 Pilwen padzas ei erinnyt Canssasta päiwällä/ eikä tulen padzas yöllä.

 

Vers. 4. Abib. ) Abib , on se Cuu/ cuin me cudzumme Huhtikuuxi/ sillä Hebrerit alcawat heidän wuotens luonnon juoxun jälken/ cosca caicki rupewat jällens wiherjöidzemän ja caswaman. Sentähden se myös cudzutan mensis novorum : että sijhen aican caicki udistuwat.
v. 6. Happamatoinda leipä ) Että happanesta taikinasta nijn cowan kieldän/ opetta: että sitä puhdasta Ewangeliumita/ ja ei meidän töitäm/ pitä saarnattaman: nijncuin P. Pawali tiettäwäxi teke/ 1. Cor. 5:7. Ja ei ole sencaltainen happamattoman leiwän syöminen muu/ cuin usco Jesuxen Christuxen päälle/
v. 18. Punaista merta ) Grekiläiset cudzuwat punaisen meren/ sijtä punaisesta sannasta eli pohjasta: mutta Hebrerit cudzuwat caisilamerexi/ caisiloista.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40