Ensimäinen Cuningasten Kirja

XXII. Lucu.

 

AHab tahto Syrialaisilda Ramothin otta jällens Josaphatin awulla/ v. 1.
kysy Prophetaildans/ v. 5.
ja Michalda HERran Prophetalda/ v. 7.
Hänen Prophetans ennustawat hänelle hywä/ v. 16.
waan Micha paha/ v. 17.
sano nähnens wietteliän hengen/ HERran sallimisest/ wiettelewän caicki hänen Prophetans/ v. 19.
händä lyödän/ v. 24.
pannan fangeuteen/ v. 26.
Ahab lähte matcaan/ v. 29.
ammutan ja coirat nuolewat hänen wertans/ HERran sanan jälken/ v. 34.
Josaphat pääse/ hallidze 25. ajastaica/ v. 41.
Joram tule Cuningaxi hänen siaans/ v. 51.

1 Kun 22:1 JA colmena ajastaicana ei ollut sota Syrialaisten ja Israelin waihella.
1 Kun 22:2 Mutta colmandena wuonna meni Josaphat Judan Cuningas Israelin Cuningan tygö.
1 Kun 22:3 Ja Israelin Cuningas sanoi palwelioillens: ettekö te tiedä Gileadin Ramothi olewan meidän omam/ ja me istum äneti ja em ota sitä Syrian Cuningalda jällens?
1 Kun 22:4 Ja hän sanoi Josaphatille: tuleckos minun cansani sotiman Gileadin Ramothi wastan? Josaphat sanoi Israelin Cuningalle: minä olen nijncuin sinä/ ja minun Canssan nijncuin sinun Canssas/ ja minun hewoisen nijncuin sinun hewoises.
1 Kun 22:5 Ja Josaphat sanoi wielä Israelin Cuningalle: kysy sijs tänäpän HERran sana.
1 Kun 22:6 Nijn Israelin Cuningas cocois Prophetait liki neljäsata miestä/ ja sanoi heille: pitäkö minun menemän Gileadin Ramothijn sotaan/ taicka lackaman? he sanoit: mene ja HERra anda sen Cuningan käsijn.
1 Kun 22:7 Mutta Josaphat sanoi: eiköst täsä ole wielä HERran Prophetat/ kysyäxem häneldä?
1 Kun 22:8 Ja Israelin Cuningas sanoi Josaphatille: wielä on yxi mies Micha Jemlan poica/ jolda kysyttäkön HERra/ mutta minä wihan händä: sillä ei hän minulle mitän hywä ennusta/ waan paha. Josaphat sanoi: älkän Cuningas nijn puhuco.
1 Kun 22:9 Nijn Israelin Cuningas cudzui yhden palwelian/ ja sanoi: tuo Micha Jemlan poica kijrust tänne minun tygöni.
1 Kun 22:10 Mutta Israelin Cuningas ja Josaphat Judan Cuningas istuit molemmin Cuningalisella istuimellans/ waatetettuna Cuningalisijn waatteisijn Samarian portin paicalla/ ja caicki Prophetat ennustit heidän edesäns.
1 Kun 22:11 Ja Zedekia Cnaenan poica oli tehnyt hänellens rautasarwet/ ja sanoi: näin sano HERra: loucka näillä Syrialaisia sijhenasti cuin he häwitetän.
1 Kun 22:12 Nijn myös caicki Prophetat ennustit/ ja sanoit: mene Gileadin Ramothijn/ ja sinä menestyt/ Jumala anda sen Cuningan käsijn.
1 Kun 22:13 Mutta sanansaattaja joca oli mennyt Michat cudzuman puhui hänelle/ sanoden: cadzo/ caicki Prophetat ennustawat yximielisest Cuningan myötäkäymisest/ nijn olcon sinun sanas nijncuin heidängin sanans/ ja puhu hywä.
1 Kun 22:14 Nijn Micha sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ mitä ikänäns HERra käske/ sitä minä puhun.
1 Kun 22:15 MUtta cosca hän tuli Cuningan tygö/ sanoi Cuningas hänelle: Micha/ menemmekö me sotiman Gileadin Ramothijn/ taicka lackamengo? hän sanoi: mene/ ja sinä menestyt: sillä HERra anda sen Cuningan käsijn.
1 Kun 22:16 Ja Cuningas sanoi taas hänelle: minä wannotan jällens sinua sanoman minulle totuuden HERran nimeen.
1 Kun 22:17 Hän sanoi: minä näin coco Israelin hajotetuxi wuorelle nijncuin lambat/ joilla ei paimenda ole. Ja HERra sanoi: ei näillä ole yhtän Herra/ palaitcan jocainen cotians rauhas.
1 Kun 22:18 Ja Israelin Cuningas sanoi Josaphatille: engö minä sinulle sanonut/ ettei hän ennusta minulle hywä/ waan paha?
1 Kun 22:19 Hän sanoi: cuule nyt HERran sana/ minä näin HERran istuwan istuimellans/ ja coco taiwallisen sotajoucon hänen tykönäns/ oikialla ja wasemalla puolella.
1 Kun 22:20 Ja HERra sanoi: cuca pettä Ahabin/ että hän menis ja langeis Gileadin Ramothis? yxi sanoi nijn/ ja toinen näin.
1 Kun 22:21 Silloin läxi hengi joca seisoi HERran edes/ ja sanoi: minä petän hänen/ jolle HERra sanoi: misä?
1 Kun 22:22 Hän wastais: minä menen ja olen wietteliä hengi caickein hänen Prophetains suusa. Hän sanoi: petä händä/ ja sinä taidat/ mene ja tee nijn.
1 Kun 22:23 Ja cadzo/ nyt HERra andoi wietteliän hengen caickein näiden sinun Prophetais suuhun/ ja HERra on puhunut sinua wastan paha.
1 Kun 22:24 SIlloin astui Zedekia Cnaenan poica edes/ ja löi Michat poskelle/ ja sanoi: ongo HERran hengi paennut minusta sinua puhutteleman?
1 Kun 22:25 Micha wastais: cadzo/ sinä olet näkewä sinä päiwänä/ jonas käyt majast majaan/ ettäs sinun lymytäisit.
1 Kun 22:26 SIlloin sanoi Israelin Cuningas: ota Micha ja wie händä Caupungin päämiehen Amonin tygö/ ja Joaxen Cuningan pojan tygö.
1 Kun 22:27 Ja sano: näin sano Cuningas: pangat tätä fangihuoneseen/ ja ruockicat händä murhen leiwällä ja wedellä/ sijhenasti cuin minä tulen rauhas.
1 Kun 22:28 Micha sanoi: jos sinä palajat rauhas/ nijn ei HERra ole puhunut minun cauttani. Ja sanoi: cuulcat caicki Canssa.
1 Kun 22:29 JA Israelin Cuningas ja Josaphat Judan Cuningas meni Gileadin Ramothijn.
1 Kun 22:30 Ja Israelin Cuningas sanoi Josaphatille/ cosca hän muutti waattens sotaan lähteisäns: pue sinä sinun waatteisis. Ja Israelin Cuningas muutti waattens/ ja he menit sotaan.
1 Kun 22:31 Mutta Syrian Cuningas käski waunuin päämiehelle/ joita hänellä oli caxineljättäkymmendä/ sanoden: ei teidän pidä sotiman piendä eli suurta wastan/ mutta ainoastans Israelin Cuningast wastan
1 Kun 22:32 Cosca ylimmäiset näit Josaphatin waunun/ sanoit he: tämä on tosin Israelin Cuningas/ ja rupeisit sotiman händä wastan. Ja Josaphat huusi.
1 Kun 22:33 Cosca waunuin päämiehet näit/ ettei se ollut Israelin Cuningas luowuit he hänestä.
1 Kun 22:34 MUtta yxi mies jännitti joudzens yxikertaisudes/ ja ambuis Israelin Cuningast rautapantzarin jatcoon/ ja hän sanoi waunumiehellens: käännä kätes ja wie minua pois leirist: sillä minä olen sairas.
1 Kun 22:35 Ja sinä päiwänä oli suuri sota/ ja Cuningas seisoi waunuis Syrialaisia wastan/ ja cuoli ehtona ja weri wuoti waunuin keskelle.
1 Kun 22:36 Ja Auringon laskeis cuulutettin leiris/ sanoden: mengän jocainen Caupungijns ja maallens.
1 Kun 22:37 Ja Cuningas cuoli/ ja wietin Samariaan ja haudattin.
1 Kun 22:38 Mutta cosca waunut wirutettin Samarian calalammicos/ nuolit coirat hänen wertans/ ja portot pesit/ HERran sanan jälken/ jonga hän puhui.
1 Kun 22:39 Mitä Ahabist enämbi on sanomist/ ja caikist hänen töistäns/ ja huonest jonga hän Elephandin luista rakensi/ ja Caupungeist/ cadzo/ ne owat kirjoitetut Israelin Cuningasten Aicakirjas.
1 Kun 22:40 Ja nijn Ahab nuckui Isäins cansa/ ja hänen poicans Ahasia tuli Cuningaxi hänen siaans.
1 Kun 22:41 MUtta Josaphat Assan poica tuli Judan Cuningaxi neljändenä Ahabin Israelin Cuningan wuonna.
1 Kun 22:42 Ja Josaphat oli wijsineljättäkymmendä ajastaica wanha ruwetesans hallidzeman/ ja hallidzi wijsicolmattakymmendä ajastaica Jerusalemis. Ja hänen äitins nimi oli Asuba Silhin tytär.
1 Kun 22:43 Ja waelsi caikisa hänen Isäns Assan teisä/ ja teki mitä HERralle kelpais.
1 Kun 22:44 Mutta ei hän pannut pois corkeuxia/ joisa Canssa wielä uhrais ja suidzutti.
1 Kun 22:45 Ja Josaphatilla oli rauha Israelin Cuningan cansa.
1 Kun 22:46 Mutta muut Josaphatin sanat ja tegot/ ja hänen sotans/ owat kirjoitetut Judan Cuningasten Aicakirjas.
1 Kun 22:47 Ja huorintekiät jotca jäit hänen Isäns Assan aicana/ ajoi hän pois maalda.
1 Kun 22:48 Ja silloin ei ollut Cuningast Edomis/ waan yxi oli hänen siasans.
1 Kun 22:49 Ja Josaphat oli andanut tehdä haaxia/ jotca piti Ophirijn purjehtiman culda noutaman/ mutta ei ne tullet matcaan/ waan tulit särjetyxi Ezeon Geberis.
1 Kun 22:50 Silloin Ahasia Ahabin poica sanoi Josaphatille: anna minun palweliain mennä sinun palwelias cansa haaxijn. Mutta ei Josaphat tahtonut.
1 Kun 22:51 Ja Josaphat cuoli Isäins cansa/ ja haudattin Dawidin hänen Isäns Caupungijn. Ja Joram hallidzi hänen siasans.
1 Kun 22:52 JA Ahasia Ahabin poica tuli Israelin Cuningaxi Samarias/ Josaphatin Judan Cuningan seidzemendenä wuonna toistakymmendä/ ja hallidzi Israeli caxi wuotta.
1 Kun 22:53 Ja teki paha HERran edes/ ja waelsi Isäns ja äitins teillä/ ja Jerobeamin Nebathin pojan teillä/ joca Israelin saatti syndiä tekemän.
1 Kun 22:54 Ja hän palweli Baali ja rucoili händä/ ja wihoitti HERran Israelin Jumalan/ nijncuin myös hänen Isäns oli tehnyt.

Vers. 22. Mene ja tee nijn ) Waicka ei Jumala syndijn mielisty/ Psal. 5. cuitengin saldi hän Sathanan wietellä jumalattomia heidän endisten syndeins tähden/ erinomaisest ettei heillä ole rackaut totuuteen/ 2. Thes. 2. nijncuin August. kirjoitta/ libr. 83. sillä täsä nähdän Sathanan taridzewan idzens pettämän heitä/ ja Jumala enämmin saldi cuin käske händä. Nijncuin Christus Matth. 8. sanoi saastaisille hengille/ jotca pyysit mennä sicalaumaan/ mengät. Jonga Lucas 8. c. selittä/ että hän sallei sen heille.
V. 45. Josaphatilla oli rauha Israelin Cuningan cansa ) Ei se ollut nuhdeltapa/ että hänellä oli rauha sen jumalattoman Ahabin cansa/ waan se cuin hän meni ja autti händä sijnä turhas sodas/ cuin ennen on/
v. 5. se oli tyhmäst tehty/ 2. Chron. 19. Ja se cuin hän otti hänen tyttärens/ pojallens Joramille emännäxi/ cuin on 2. Chro. 18:1. ja cap. 21:6. oli monen pahuden alcu.

Ensimäisen Cuningasten Kirjan loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22