Ensimäinen Cuningasten Kirja

XIX. Lucu.

 

ELia pakene Isebelin uhcauxen tähden corpeen/ v. 1.
ruokitan HERran Engelildä/ v. 3.
waelda sillä rualla 40. yötä ja päiwä Horebin wuoren tygö/ v. 8.
lohdutetan HERralda/ v. 10.
käsketän woiteleman Hasaeli Syrian/ Jehut Israelin Cuningaxi/ ja Elisat Prophetaxi/ v. 15.
Elia löytä Elisan ja cudzu hänen Prophetaxi/ v. 19.

1 Kun 19:1 JA Ahab sanoi Isebelille caicki cuin Elia tehnyt oli/ ja cuinga hän oli tappanut caicki Baalin Prophetat miecalla.
1 Kun 19:2 Nijn lähetti Isebel sanan Elialle/ sanoden: jumalat minun nijn ja nijn tehkön/ jollen minä huomena tällä aica tee sinun sielulles/ nijncuin yhdelle näiden sielulle.
1 Kun 19:3 Cosca hän sen näki/ nousi hän ja meni cunga hän tahdoi/ ja tuli BerSebaan/ joca oli Judaas/ ja jätti sinne hänen palwelians.
1 Kun 19:4 Mutta idze hän meni corpeen päiwäcunnan matcan/ ja cosca hän tuli sinne/ istui hän catawan alla/ rucoillen hänen sieluans cuoleman/ ja sanoi: jo kyllä on HERra/ ota nyt minun sielun: sillä en minä ole parembi cuin minun Isäni.
1 Kun 19:5 Ja hän pani maata/ ja nuckui catawan ala/ ja cadzo/ Engeli rupeis häneen/ ja sanoi hänelle: nouse ja syö.
1 Kun 19:6 Mutta cosca hän cadzatti ymbärillens/ cadzo/ nijn oli hänen pääns tacana hijlillä kypsetty leipä/ ja astia wettä/ ja cosca hän syönyt ja juonut oli/ nijn hän pani maata jällens ja nuckui.
1 Kun 19:7 Ja HERran Engeli palais hänen tygöns toisen kerran/ rupeis häneen/ ja sanoi: nouse ja syö: sillä sinulla on wielä pitkä matca.
1 Kun 19:8 Ja hän nousi/ söi ja joi/ ja matcusti sillä syömisellä neljäkymmendä päiwä ja yötä/ Horebin HERran wuoren asti.
1 Kun 19:9 Ja tuli siellä luolan ja oleskeli siellä yötä/ ja cadzo/ HERran sana sanoi hänelle: mitäs täsä Elia teet?
1 Kun 19:10 Hän wastais: minä olen kijwauxella kijwannut HERran Jumalan Zebaothin tähden: sillä Israelin lapset owat hyljännet sinun lijttos/ ja sinun Altaris cukistanet/ ja tappanet sinun Prophetas miecalla/ ja minä yxinäni jäin/ ja he edziwät minun hengeni/ ottaxens sitä.
1 Kun 19:11 Hän sanoi: mene tästä ulos/ ja astu wuorelle HERran eteen: sillä cadzo/ HERra meni ohidze/ ja suuri tuuli joca mäet särki ja wuoret halcais HERran edellä/ mutta ei HERra ollut tuules/ ja tuulen perästä tuli maan järistys/ ja ei HERra ollut maan järistyxes.
1 Kun 19:12 Ja maan järistyxen peräst tuli tuli/ ja ei HERra ollut tules/ tulen peräst tuli hieno tuulen hyminä.
1 Kun 19:13 Cosca Elia sen cuuli/ peitti hän caswons hamellans/ ja meni ulos/ ja seisoi luolan owella/ ja cadzo/ äni sanoi hänelle: mitä sinun täsä on Elia?
1 Kun 19:14 Hän wastais: minä olen kijwauxella kijwannut HERran Jumalan Zebaothin tähden: sillä Israelin lapset owat hyljännet hänen lijttons/ cukistanet hänen Altarins/ tappanet hänen Prophetans miecalla/ ja minä ainoastans jäin/ ja he edziwät minun hengeni/ ottaxens sitä.
1 Kun 19:15 MUtta HERra sanoi hänelle: palaja tietäs/ corwen cautta Damascun päin/ mene ja woitele Hasael Syrian Cuningaxi.
1 Kun 19:16 Ja woitele Jehu Nimsin poica Israelin Cuningaxi/ ja Elisa Saphatin poica Abel Meholast Prophetaxi sinun siaas:
1 Kun 19:17 Ja tapahtu/ että se cuin wälttä Hasaelin miecan/ se tapetan Jehulda/ ja se cuin wälttä Jehun miecan/ se tapetan Elisalda.
1 Kun 19:18 Mutta minä jätin seidzemen tuhatta Israelis/ nimittäin/ caicki polwet jotca ei cumartanet Baalia/ ja caicki suut jotca ei hänen suuta andanet.
1 Kun 19:19 JA hän läxi sieldä ja cohtais Elisan Saphatin pojan/ joca kyndi cahdellatoistokymmenellä parilla härkiä/ ja hän idze oli nijden cahdentoistakymmenen seas/ ja Elia meni hänen tygöns/ ja heitti hamens hänen päällens.
1 Kun 19:20 Mutta hän jätti härjät ja juoxi Elian perän/ ja sanoi: anna minun suuta anda minun Isälleni ja äitilleni/ nijn minä seuran sinua/ hän sanoi hänelle: mene ja tule jällens/ sillä mitä minä sinun tein?
1 Kun 19:21 Ja hän palais hänen tyköäns/ ja keitti liha härkäin caluilla/ ja andoi Canssalle syödä/ ja hän nousi ja seurais Eliat ja palweli händä.

Vers. 8. Neljäkymmendä päiwä etc ) Tästä eli Mosexen ja Christuxen 40. päiwän paastost ei taita wahwistetta/ että caicki pidäis paastoman 40. päiwä eli seidzemen wijcko Pääsiäisen edellä: sillä nämät owat erinomaiset tegot/ joita ei käsketä eikä taita seurata. Sillä jos jocu tahto näitä seurata/ nijn ei hänen ainoastans pidä liha etc. wälttämän/ waan oleman peräti syömätä ja juomata 40. päiwä/ nijncuin he teit.
V. 10. Minä yxinäns jäin ) Tästä me näemme/ ettei paljoudest eli ulconaisest muodost taita ymmärrettä/ cutca oikiat HERran Prophetat owat eli Jumalan seuracunda. Elia oli ainoa ja oikia opettaja: Baalin Prophetat olit usiat: Baalia palwelewaiset olit julkiset ja cuuluisat/ mutta nijstä 7000. jotca HERra palwelit/ ei moni tietänyt/ ei Eliascan/ joca oli HERran Propheta.
V. 11. Ei HERra ollut tuules ) Jumala on läsnä joca paicas/ Ier. 23. Act. 17. ja myös tuulesakin/ mutta ei hän nijn sijnä ollut/ että hän sijnä ilmoitti hänen läsnäolemisens/ nijncuin sijnä hienos tuules cuin peräst tuli.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22