BARUKIN KIRJA

3. Luku.

Rukous pelastuksesta, ja varoitus viisautta etsimään.
Kaikkivaltias Herra, Israelin Jumala! tässä suuressa ahdistuksessa ja tuskassa huudan minä sinua.
2. Kuule ja ole armollinen, Herra; sillä me olemme rikkoneet sinua vastaan.
3. Sinä hallitset Ijankaikkisesti, mutta me hukumme ijäisesti.
4. Kaikkivaltias Herra, Israelin Jumala! kuule nyt Israelin rukous, jotka ovat kuoleman kidassa, ja heidän lastensa rukous, jotka rikkoneet ovat sinua vastaan, ja ei totelleet Herran Jumalansa ääntä; sentähden on myös rangaistus ollut joka paikassa meidän päällämme.
5. Älä ajattele meidän isäimme pahoja tekoja, vaan ajattele nyt sinun kättäs ja sinun nimeäs.
6. Sillä sinä, Herra, olet meidän Jumalamme., niin me tahdomme, Herra, sinua kiittää.
7. Sillä sentähden olet sinä antanut sinun pelkos meidän sydämiimme, että me avuksi huutaisimme sinun nimeäs, ja sinua meidän vankiudessamme ylistäisimme; sillä kaikki meidän isäimme pahat teot, jotka ovat sinun edessäs rikkoneet, vaivaavat meidän sydäntämme.
8. Katso, me olemme nyt meidän vankiudessamme, johon sinä meidät ajanut olet, häväistykseksi, kiroukseksi ja kauhistukseksi. kaikkein meidän isäimme pahain tekoin tähden, jotka Herrasta Jumalastansa ovat poikenneet pois.
9. Kuule, Israel, elämän käskyjä., ota ne korviis, että viisauden käsittäisit.
10. Kuinka se tulee, Israel, ettäs näännyt pakanain maalla?
11. Ettäs olet vieraalla maalla? ettäs saastutat itses kuolleiden seassa.? ettäs niiden joukkoon luettu olet, jotka hautaan menevät?
12. Se on syy, ettäs olet hyljännyt viisauden kaivon.
13. Jos sinä olisit pysynyt Jumalan tiellä, niin sinä olisit alinomaa rauhassa asunut.
14. Opi siis oikia viisaus, ettäs koettelisit, kuka se on, joka pitkän ijän, tavaran, riemun ja rauhan antaa.
15. Kuka tietää, kussa hän asuu? Kuka on ollut hänen kammioissansa?
16. Kussa ovat pakanain päämiehet, jotka maan petoja hallitsevat?
17.Jotka leikitsevät taivaan lintuin kanssa, jotka kokoovat hopiaa ja kultaa, joihin ihmiset luottavat, ja ei ikänä siitä taida ravituksi tulla.
18. Sillä he kokoovat itsellensä rahaa ja pyytävät sitä, ja on kuitenkin kaikki turha.
19. He ovat syöstyt pois ja helvettiin alas menneet, ja muut ovat tulleet heidän siaansa.
20. Jälkeentulevaiset näkevät kyllä valkeuden, ja asuvat maan päällä, ja ei osaa kuitenkaan sitä tietä, kussa viisaus löydetään;
21. Sillä he katsovat sen ylön, niin myös ovat heidän lapsensa eksyneet.
22. Ei siitä mitään kuulu Kanaassa, Temanissa ei sitä näy.
23. Hagarin lapset etsivät kyllä maailmallista viisautta, niin myös Merarin kauppamiehet, ja ne Temanissa, jotka luulevat itsensä taitaviksi; mutta ei he osaa kuitenkaan tietää, kussa viisaus löydetään.
24. Voi Israel, kuinka suuri on Herran huone, kuinka avara ja iso on sen asumasia!
25. Ei sillä ole yhtään loppua, ja on määrättömän korkea.
26. Muinen olivat sankarit. isot, kuuluisat miehet ja jalot sotamiehet:
27. Ei Herra niitä valinnut, eikä ilmoittanut heille ymmärryksen tietä.
28. Ja ettei heillä ollut viisautta, ovat he hulluudessansa hukkuneet.
29. Kuka on astunut ylös taivaasen, ja on sen ottanut, ja sen pilvistä temmannut alas?
30. Kuka on vaeltanut meren ylitse ja sen löytänyt, ja kalliin kullan verosta sen kotia tuonut?
31. Ei ole ketään, joka sinne tien ja polun tietää, jossa viisaus löydetään.
32. Mutta se joka kaikki tietää, tuntee sen ja on ymmärryksellänsä löytänyt sen, Joka maan ijankaikkisesta ajasta on valmistanut, ja täyttänyt sen kaikkinaisilla eläimillä;
33. Joka antaa valkeuden koittaa, ja kuin hän sen kutsuu jälleen, niin sen pitää häntä totteleman.
34. Tähdet paistavat järjestyksessänsä ilolla;
35. Ja kuin hän niitä kutsuu, niin ne vastaavat: tässä me olemme, ja paistavat ilolla hänen tähtensä, joka heidät on luonut.
36. Tämä on meidän Jumalamme, ja ei kenkään taideta verrata häneen.
37. Hän on löytänyt viisauden, ja antanut sen palveliallensa Jakobille, ja Israelille, rakkaallensa.
38. Sitte on se näkynyt maan päällä, ja ihmisten seassa asunut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6