Paavalin kirje efesolaisille

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

6 Luku

6 LukuPaavali esittää lasten ja vanhempain, palvelijain ja isäntäin velvollisuudet 1 – 9, kehoittaa kristittyjä pukeutumaan Jumalan sota – asuun, että kykenisivät pimeyden valtoja vastustamaan 10 – 17, käskee aina rukoilemaan ja esirukouksissa muistamaan kaikkia pyhiä ja häntäkin, vangittua apostolia 18 – 20, jonka tilasta Tykikus on tekevä selkoa 21, 22, ja lausuu lopputoivotuksensa 23, 24.

Paavali muistuttaa lapsia ja vanhempia, palkollisia ja isäntiä heidän velvollisuudestansa;

II. Neuvoo jokaista hengellisillä sota-aseilla itsiänsä varustamaan;

III. Päättää Epistolan muutamilla erinäisillä muistutuksilla ja rauhan toivotuksella.1. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.

1. Lapset, olkaat kuuliaiset teidän vanhemmillenne Herrassa; sillä se on oikein.Kol. 3:20 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.

Kol 3:20. Lapset, olkaat kuuliaiset vanhemmillenne kaikissa; sillä se on Herralle hyvin otollinen.2. Kunnioita isääsi ja äitiäsi - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus -.

2. Kunnioita isääs ja äitiäs*, (joka on ensimäinen käsky, jolla lupaus on,)2 Moos. 20:12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

2 Mos 20:12. (4) Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs kauvan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle.

5 Moos. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

5 Mos 5:16. Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs*, niin kuin Herra sinun Jumalas on sinun käskenyt, ettäs kauvan eläisit, ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa.


Sir 3:9. Kunnioita isääs ja äitiäs työllä, puheella ja kärsivällisyydellä,


Matt 15:4. Sillä Jumala käski, sanoen: kunnioita isääs ja äitiäs*: ja joka kiroilee isää eli äitiä, hänen pitää kuolemalla kuoleman+.


Mark 7:10. Sillä Moses sanoi: kunnioita isääs ja äitiäs*! ja joka kiroilee isää eli äitiä, hänen pitää kuolemalla kuoleman+.3. että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.

3. Ettäs menestyisit ja kauvan eläisit maan päällä.

4. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

4. Ja te isät, älkäät yllyttäkö lapsianne vihaan, vaan kasvattakaat heitä kurituksessa ja Herran nuhteessa+.

5 Moos. 6:7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.

5 Mos 6:7. Ja teroittaman ne sinun lapsilles, ja niistä puhuman, huoneessa istuissas ja tiellä käydessäs, maata pannessas ja noustessas.


5 Mos 6:20. Kuin poikas tästä lähin kysyy sinulta, sanoen: mitkä todistukset ja säädyt ja oikeudet nämät ovat, jotka Herra meidän Jumalamme teille käskenyt on?

Ps. 78:4 sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt.

Ps 78:4. Ettemme sitä salaisi heidän lapsiltansa, jälkeen tulevaiselta sukukunnalta, julistain Herran kiitoksia, ja hänen voimaansa ja ihmeitänsä, jotka hän on tehnyt.

Sananl. 19:18 Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on; ethän halunne hänen kuolemaansa.


Sananl. 29:17 Kurita poikaasi, niin hän sinua virvoittaa ja sielullesi herkkuja tarjoaa.

San l. 29:17. Kurita poikaas, niin hän sinun virvoittaa, ja saattaa sielus iloiseksi.

Kol. 3:21 Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi.

Kol 3:21. Isät, älkäät kehoittako teidän lapsianne* vihaan, ettei he araksi tulisi.5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle,

5. Palveliat, olkaat kuuliaiset teidän ruumiillisille isännillenne*, pelvolla ja vapistuksella, teidän sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle,Kol. 3:22 Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.

Kol 3:22. Palveliat, olkaat kuuliaiset kaikissa teidän ruumiillisille isännillenne, ei silmäin edessä palvellen, niin kuin ne, jotka ihmisten mieltä noutavat, vaan sydämen yksinkertaisuudessa ja Jumalan pelvossa,

1 Tim. 6:1 Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.

1 Tim 6:1. Palveliat, jotka ikeen alla ovat, pitää isäntänsä kaikessa kunniassa pitämän*, ettei Jumalan nimi ja oppi pilkatuksi tulisi.

Tit. 2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele,

Tit 2:9. Neuvo palvelioita isännillensä alamaiset olemaan, ja kaikissa kelvolliseksi*, ei vastaan sanojat,

1 Piet. 2:18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
6. ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,

6. Ei silmäin edessä palvellen, niin kuin ihmisten mieltä noutain, vaan niin kuin Kristuksen palveliat, tehden sydämestä, mitä Jumala tahtoo.

7. hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,

7. Hyvällä mielellä palvellen Herraa, ja ei ihmisiä.

8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.

8. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän on jälleen Herralta saapa*, olkoon orja eli vapaa.Room. 2:6 hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan:

Rom 2:6. Joka antaa itse kullekin hänen töittensä jälkeen,

2 Kor. 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

2 Kor.5:10. Sillä meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-istuimen eteen*, että jokainen sais sen jälkeen mitä hän ruumiissansa tehnyt on, olkoon se hyvä eli paha+.9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

9. Ja te isännät, tehkäät myös niin heitä kohtaan, ja pankaat pois uhkaukset, tietäen, että teidän Herranne on myös taivaissa, jonka edessä ei ole ihmisen muodon katsomusta.5 Moos. 10:17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

5 Mos 10:17. Sillä Herra teidän Jumalanne on kaikkein jumalain Jumala, voimallinen ja peljättävä, joka ei katso muotoa, eikä lahjoja ota,

2 Aik. 19:7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia.

2 Aika K. 19:7. Sen tähden antakaat Herran pelvon olla teidän tykönänne, ja karttakaat teitänne ja tehkäät se; sillä Herran meidän Jumalamme tykönä ei ole yhtään vääryyttä, ei myös hän katso muotoa, eikä ota lahjoja.


Viis 6:8. Sillä, joka kaikkein päälle Herra on, ei hän pelkää ketään, eikä karta kenenkään voimaa; hän on tehnyt sekä pienet että suuret, ja hänellä on yhtäläinen suru kaikista.


Sir 35:16. Hän auttaa köyhää, ja ei katso kenenkään muotoa, joka myös kuulee sorretun rukouksen.

Ap. t. 10:34 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,

Ap. T 10:34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: nyt minä todeksi löydän, ettei Jumala katso ihmisen muotoa:

Room. 2:11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

Rom 2:11. Sillä ei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen.


Gal 2:6. Mutta niihin, jotka jonakin pidetään, minkä kaltaiset he muinen olivat, ei minun mitään tule: ei Jumala katso ihmisen muotoa*; sillä ne, jotka jonakin pidetään, ei minulle mitään opettaneet.


Kol 3:25. Mutta joka väärin tekee, sen pitää saaman sen jälkeen kuin hän väärin tehnyt on, ja ei pidä muotoa katsottaman.

Kol. 4:1 Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa.1 Piet 1:17. Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista*, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa+ vaeltaisitte,10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.

10. Viimein, rakkaat veljeni, olkaat väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.1 Kor. 16:13 Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät.


2 Tim. 2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.

11. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan.Room. 13:12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

Rom 13:12. Yö on kulunut ja päivä on tullut; sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt* ja pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla+.

2 Kor. 6:7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa;

2 Kor.6:7. Totuuden sanassa, Jumalan väessä* vanhurskauden sota-aseiden kautta+ oikialla ja vasemmalla puolella,


Kol 3:12. Niin pukekaat* siis teitänne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä+,

1 Tess. 5:8-9 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

1 Tess. 5:8. Mutta me, jotka päivän lapset olemme, olkaamme raittiit, puetut uskon ja rakkauden rintaraudalla ja autuuden toivon rautalakilla.

9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,


1 Piet. 5:8-9 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.


9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

12. Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat*, pahoja henkiä vastaan taivaan alla (a). Eli muutamain selityksen jälkeen; hengellistä pahuutta vastaan taivaallisissa asioissa.Ef. 2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

Eph 2:2. Joissa te muinen vaelsitte, tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinaan*, jolla tuulessa valta on, nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa+,13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

13. Sen tähden ottakaat kaikki Jumalan sota-aseet*, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte.2 Kor. 10:4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.

2 Kor.10:4. Sillä meidän sota-aseemme ei ole lihalliset, vaan väkevät Jumalan edessä kukistamaan varjeluksia.14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,

14. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella*, ja vanhurskauden rintaraudalla puetetut,Jes. 11:5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

Jes 11:5. Vanhurskaus on hänen kupeinsa vyö, ja usko hänen munaskuinsa side.

Luuk. 12:35. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;

Luuk 12:35. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt* ja teidän kynttilänne sytytetyt.

1 Piet. 1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

1 Piet 1:13. Sen tähden vyöttäkäät mielenne kupeet*, olkaa raittiit+, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan,15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

15. Ja jalat valmiiksi kengitetyt, saarnaamaan rauhan evankeliumia.Jes. 52:7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: Sinun Jumalasi on kuningas!
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

16. Mutta kaikissa ottakaat uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki ruman tuliset nuolet.1Joh. 5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.


1 Piet. 5:9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

17. Ja ottakaat päähänne autuuden rautalakki*, ja hengen miekka+, joka on Jumalan sana,Jes. 59:17 Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niinkuin viittaan.

Jes 59:17. Sillä hän pukee yllensä vanhurskauden niin kuin rautapaidan, ja panee autuuden rautalakin* päähänsä; ja puettaa itsensä koston vaatteilla niin kuin puvulla, ja pukee yllensä kiivauden niin kuin hameen:

Hebr. 4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

Hebr 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka*, ja tunkee lävitse, siihen asti kuin se sielun ja hengen eroittaa, ja jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari+,

Ilm. 1:16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

18. Ja rukoilkaat joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä, ja siinä valvokaat kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkein pyhäin tähden,Matt. 24:42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.


Mark. 13:33 Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

Mark 13:33. Kavahtakaat, valvokaat ja rukoilkaat, sillä ette tiedä, koska se aika tulee.


Luuk 18:1. Niin hän sanoi myös heille vertauksen, että aina tulee rukoilla ja ei väsyä,

Room. 12:12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.

Rom 12:12. Olkaat toivossa iloiset*, kärsivälliset+ murheessa. Olkaat alati rukouksissa.

Kol. 4:2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

Kol 4:2. Olkaat alinomaisesti rukouksissa*, valvoin niissä kiitoksen kanssa,

1 Tess. 5:17 Rukoilkaa lakkaamatta.

1 Tess. 5:17. Rukoilkaat lakkaamatta.19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,

19. Ja minunkin tähteni, että minulle puhetta annettaisiin avoimella suulla rohkiasti puhuakseni*, ja niin tiettäväksi tekisin evankeliumin salaisuuden.Ps. 51:17 Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi.


Matt. 10:19 Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.


Ap. t. 4:29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;

Ap. T 4:29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkaustansa ja anna sinun palveliais kaikella uskalluksella sinun sanaas puhua.

Kol. 4:3-4 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,

Kol 4:3. Rukoillen ynnä meidänkin edestämme, että Jumala meille sanansa oven avais*, Kristuksen salaisuutta puhumaan+, jonka tähden minä myös sidottu olen:

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.


2 Tess. 3:1 Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,

1 Tess. 3:1. Vielä, rakkaat veljet, rukoilkaat meidän edestämme, että Herran sana menestyis* ja niin kunnioitettaisiin kuin teidänkin tykönänne,20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

20. Jonka käskyläinen* minä näissä kahleissa olen+, että minä niissä rohkiasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee.Ap. t. 28:16 Ja kun tulimme Roomaan, sallittiin Paavalin asua erikseen häntä vartioivan sotamiehen kanssa.


Ap. t. 28:20 Tästä syystä minä nyt olen kutsunut teidät, saadakseni nähdä ja puhutella teitä; sillä Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahletta.

Ap. T 28:20. Tämän syyn tähden olen minä kutsunut teitä, että minä saisin teitä nähdä ja puhutella; sillä minä olen Israelin toivon* tähden tällä kahleella sidottu+.

2 Kor. 5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

2 Kor.5:20. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte.21. Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon.

21. Mutta että te myös tietäisitte minun tilani ja mitä minä teen, kaiken sen on Tykikus*, minun rakas veljeni ja uskollinen palvelia Herrassa, teille tiettäväksi tekevä,Kol. 4:7 Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssapalvelijani Herrassa.

Kol 4:7. Kaikista minun menoistani pitää Tykikuksen, rakkaan veljen ja uskollisen palvelian ja kanssa palvelian Herrassa, teille tiettäväksi tekemän,

2 Tim. 4:12 Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon.

2 Tim 4:12. Tykikuksen* minä lähetin Ephesoon.22. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne.

22. Jonka minä teidän tykönne lähetin* sen syyn tähden, että te saisitte tietää meidän tilamme ja hän teidän sydämenne lohduttais.

23. Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

23. Rauha olkoon veljille, ja rakkaus uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

24. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa.

24. Armo olkoon kaikkein kanssa, jotka meidän Herraa Jesusta Kristusta lakkaamatta rakastavat, amen!
Kirjoitettu Roomista Ephesiläisille Tykikuksen kanssa. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6