Danielin kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

11 Luku

11 LukuEdellisen ilmestyksen jatkoa: Persian, Jaavanin ( Kreikan), Etelän ( Egyptin) ja Pohjan ( Syyrian) kuningasten keskinäiset sodat. Pohjan kuningas ( Antiokos Epifanes) hävittää ihanaa maata ( Palestiinaa ) ja häväisee Jerusalemin temppelin.

Ennustus I. Persian valtakunnasta.
II. Grekan valtakunnasta ja sen jakamisesta.
III. Egyptin ja Syrian kuningasten sodista toinen toisensa kanssa, joka myös Juudalaisiinkin sattui.


IV. Antiokus Epiphaneksen teoista ja julmuudesta Egyptiä ja Juudan maata vastaan.


V. Antiokuksen nimen alla ennustetaan Antikristuksen ylpeydestä ja lopusta.1. Ja minä seisoin meedialaisen Daarejaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa.

1. Niin minä myös seisoin hänen kanssansa, ensimäisenä Dariuksen Mediläisen vuotena, auttamassa ja vahvistamassa häntä.

2. Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: Katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa, ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Ja kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, panee hän kaiken liikkeelle Jaavanin valtakuntaa vastaan.

2. Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: katso, kolme kuningasta pitää vielä Persiassa oleman, vaan neljäs saa enemmän rikkautta, kuin kaikki muut; ja koska hän rikkaudessansa väkeväksi tulee, nostaa hän kaikki Grekan valtakuntaa vastaan.

3. Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo.

3. Sen perästä tulee voimallinen kuningas, ja voimallisesti hallitsee*, ja mitä hän tahtoo, sen hän tekee.
Dan 7:6. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, toinen peto oli pardin muotoinen; hänellä oli neljä linnun siipeä hänen selässänsä; ja sillä pedolla oli neljä päätä, ja hänelle annettiin valta.


Dan 8:5. Ja kuin minä näistä otin vaarin, katso, niin tuli kauris koko maan päälle, niin ettei hän sattunut maahan, ja kauriilla oli jalo sarvi silmäinsä välillä.4. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille.

4. Ja kuin hän korkeimmalle joutunut on, särjetään hänen valtakuntansa, ja jaetaan neljään* taivaan tuuleen: ei hänen jälkeen tulevaisillensa, eikä senkaltaisella voimalla, mikä hänellä ollut on; sillä hänen valtakuntansa hävitetään, ja tulee muiden osaksi.Dan. 8:8 Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.

Dan 8:8. Ja kauris tuli sangen suureksi; ja kuin hän väkevämmäksi tullut oli, lohaistiin suuri sarvi, ja sen siaan kasvoi neljä kaunista jälleen, neljää taivaan tuulta kohden.

Dan. 8:22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

Dan 8:22. Mutta että neljä nousivat sen sarven siaan, kuin se särjetty oli, (ennustaa) että neljä valtakuntaa siitä kansasta tulee, vaan ei niin väkevää kuin hän oli.5. Ja Etelän kuningas on voimistuva sekä yksi hänen ruhtinaistaan; tämä on voimistuva vielä enemmän kuin hän, ja hänen valtansa on oleva suuri valta.

5. Ja etelän kuningas, joka yksi hänen päämiehistänsä on, tulee voimalliseksi; mutta häntä vastaan tulee myös yksi väkeväksi, ja hallitsee, jonka valta on suuri.

6. Ja vuosien kuluttua he tekevät keskenään liiton, ja Etelän kuninkaan tytär menee Pohjan kuninkaan tykö saadakseen aikaan sopimuksen. Mutta häneltä menee hänen käsivartensa voima; eikä pysy Pohjan kuningas, ei hänen käsivartensa. Ja tytär itse annetaan alttiiksi ja ne, jotka olivat hänet tuoneet, ja hänen isänsä ja se, joka häntä aikoinaan auttoi.

6. Mutta monikahtain vuotten jälkeen, yhdistävät he itsensä toinen toisensa kanssa, ja etelän kuninkaan tytär tulee pohjan kuninkaan tykö ystävyyttä tekemään. Mutta ei hän pysy käsivarren voimassa, eikä hänen käsivartensa ole pysyväinen; vaan hän hyljätään niiden kanssa, jotka hänen tuoneet ovat, ja sen kanssa, joka hänen siittänyt on, ja niiden kanssa, jotka hänen hetkeksi aikaa vahvistaneet olivat.

7. Sitten hänen juurtensa vesoista nousee eräs hänen sijaansa ja tulee sotajoukkoa vastaan, tulee Pohjan kuninkaan linnoitukseen ja tekee heille mielensä mukaan ja on väkevä.

7. Mutta vesa tulee hänen suvustansa, joka tulee sotajoukon voimalla ja menee pohjan kuninkaan vahvoihin paikkoihin, ja toimittaa ja voittaa,

8. Myöskin heidän jumalansa ja valetut kuvansa ja kallisarvoiset astiansa, hopeat ja kullat hän vie saaliinansa Egyptiin; sitten hän muutamia vuosia pysyy Pohjan kuninkaasta erillään.

8. Ja vie pois heidän jumalansa ja ruhtinaansa, ja kalliit kappaleensa, hopian ja kullan Egyptiin; ja menestyy monikahdat vuodet pohjan kuningasta vastaan.

9. Tämä hyökkää Etelän kuninkaan valtakuntaan, mutta palajaa takaisin maahansa.

9. Ja kuin etelän kuningas on vaeltanut hänen valtakuntansa lävitse, palajaa hän omalle maallensa.

10. Ja hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Ja hän hyökkää ja kuohuu ja tulvii, hän tulee toistamiseen ja tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti.

10. Vaan hänen poikansa vihastuvat, ja kokoovat suuren sotajoukon, ja yksi tulee ja menee edes käsin niin kuin virta, ja taas kehoittaa muut vihaan valtakuntaansa vastaan.

11. Silloin Etelän kuningas kiukustuu ja lähtee sotimaan häntä vastaan, Pohjan kuningasta vastaan. Tämä nostattaa suuren joukon, mutta se joukko joutuu hänen valtaansa.

11. Silloin julmistuu etelän kuningas, ja menee ulos ja sotii pohjan kuningasta vastaan; ja kokoo niin suuren joukon, että toinen joukko hänen käsiinsä annetaan.

12. Ja kun se joukko on raivattu pois, paisuu hänen sydämensä. Hän kaataa kymmeniä tuhansia, mutta ei ole kyllin vahva.

12. Ja hän vie pois sen suuren joukon, ja paisuttaa sydämensä, että hän on lyönyt niin monta tuhatta maahan, mutta ei hän siitä väkevämmäksi tule.

13. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan, muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla.

13. Sillä pohjan kuningas tulee jälleen ja kokoo suuremman joukon kuin entinen oli, ja monikahtain vuotten perästä tulee hän kaiketi suuren sotajoukon ja paljon tavaran kanssa.

14. Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta vastaan; ja sinun omasta kansastasi nousee väkivallan miehiä, että näky kävisi toteen, mutta he itse lankeavat.

14. Ja siihen aikaan asettaa moni itsensä etelän kuningasta vastaan; korottavat myös muutamat huikentelevaiset sinun kansastas itsensä, ja täyttävät näyn, ja lankeevat.

15. Ja Pohjan kuningas hyökkää ja luo vallin ja valloittaa varustetun kaupungin. Eivät kestä Etelän käsivarret, ei sen valioväki, ei ole sillä voimaa seisoa vastaan.

15. Niin pohjan kuningas tulee ja tekee vallit, ja voittaa vahvat kaupungit; ja etelän käsivarret, ja hänen paras väkensä ei voi seisoa, eikä ole yhtään voimaa vastaan seisoa.

16. Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan. Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hävitys tulee hänen kätensä kautta.

16. Vaan hän, kuin hän tulee hänen tykönsä, tekee tahtonsa jälkeen, ja ei kenkään taida seisoa hänen edessänsä, ja hän tulee myös siihen ihanaiseen maahan, ja hävittää sen kätensä kautta,

17. Ja nyt hän aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla; mutta sopimus on hänellä mielessä, ja hän saa sen aikaan. Hän antaa hänelle yhden tyttäristään, tälle turmioksi. Mutta siitä ei tule pysyväistä eikä ole hänelle etua.

17. Ja kääntää kasvonsa tullaksensa kaiken valtakuntansa voimalla, mutta hän sopii hänen kanssansa, ja antaa tyttärensä hänelle emännäksi, että hän hänen hävittäis, mutta ei se menesty hänelle, eikä siitä mitään tule.

18. Sitten hän kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet. Mutta eräs sotapäällikkö tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa.

18. Sitte kääntää hän itsensä luotoja vastaan, ja monta niistä voittaa; vaan päämies opettaa hänen häpiällä lakkaamaan, ettei hän häntä enää häpäisisi.

19. Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää ole.

19. Ja niin hän jälleen palajaa maansa linnoihin, ja loukkaa itsensä ja lankee, ettei häntä enään löydetä.

20. Ja hänen sijaansa nousee eräs, joka antaa veronvaatijan käydä läpi valtakunnan ihanimman maan. Mutta muutamien päivien kuluttua hänet tuhotaan, ei kuitenkaan vihan väellä eikä sodalla.

20. Ja hänen siaansa tulee se, joka vaatian antaa käydä ympäri, valtakunnalle kunniaksi; mutta muutamain päiväin perästä hän särjetään, ei kuitenkaan vihan eikä sodan kautta.Hes. 20:6 Sinä päivänä minä kättä kohottaen lupasin heille, että vien heidät pois Egyptin maasta siihen maahan, jonka olin heille katsonut ja joka vuotaa maitoa ja mettä - se on kaunistus kaikkien maitten joukossa. -


2Makk 3:7 Kun Apollonius sitten tapasi kuninkaan, mainitsi hän tälle niistä aarteista, joista oli saanut tiedon. Silloin kuningas valitsi kanslerinsa Heliodoruksen ja lähetti hänet matkalle, antaen hänelle määräyksen noutaa edellä mainitut aarteet.
21. Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.

21. Hänen siaansa tulee kelvotoin mies, jolle kuninkaallinen kunnia ei ollut aiottu; hän tulee ja menestyy, ja saa valtakunnan makeilla sanoilla.2Makk 4:34 Sentähden Menelaus otti Andronikuksen kahdenkesken ja kehoitti häntä väkivaltaan Oniasta kohtaan. Niin hän lähtikin Oniaan tykö. Ja Andronikuksen, joka oli saatu taivutetuksi käyttämään petosta, onnistui antamalla valallinen vakuutus ja ojentamalla sen vahvistukseksi hänelle oikea kätensä, houkutella Onias, vaikka tämä epäilikin häntä, tulemaan esiin turvapaikasta. Silloin Andronikus kohta pisti hänet kuoliaaksi, vähääkään välittämättä siitä, mikä oikein on.
22. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee murskaksi, niin myös liiton ruhtinas.

22. Ja käsivarret, jotka niin kuin virta juoksevat, hänen edessänsä virralla voitetaan ja särjetään; niin myös se päämies, jonka kanssa liitto tehty oli.

23. Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä.

23. Sillä sittekuin hän hänen kanssansa itsensä yhdistänyt on, tekee hän kavalasti häntä vastaan, ja menee ylös, ja vähällä väellä itsensä vahvistaa.

24. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti.

24. Ja hän menestyy, että hän parhaisiin maan kaupunkeihin tuleva on, ja niitä tekee, joita ei hänen isänsä eikä esivanhempansa tehdä taitaneet; heidän ryöstämisensä, saaliinsa ja tavaransa hän hajoittaa; ja ajattelee juoniansa heidän linnojansa vastaan kauvan aikaa.1Makk 3:30 niin hän pelkäsi, ettei hänellä, niinkuin ei joskus aikaisemminkaan, olisi varoja menoihinsa ja lahjoihin, joita hän ennen oli antanut auliilla kädellä.
25. Ja hän panee liikkeelle voimansa ja rohkeutensa Etelän kuningasta vastaan, hyökäten suurella sotajoukolla. Mutta Etelän kuningas varustautuu sotaan suurella ja ylen väkevällä sotajoukolla. Hän ei kuitenkaan kestä, sillä häntä vastaan hankitaan juonia.

25. Ja hän kehoittaa voimansa ja sydämensä etelän kuningasta vastaan suurella sotajoukolla. Silloin etelän kuningas tulee kehoitetuksi sotaan, suuren, väkevän sotajoukon kanssa, mutta ei hän voi pysyä; sillä häntä vastaan pidetään juonia.1Makk 1:16 Kun Antiokus näki valtansa lujittuneen, mieli hän päästä myös Egyptin kuninkaaksi, tullakseen siten kahden valtakunnan kuninkaaksi.
26. Ja ne, jotka syövät hänen pöydästään, tuhoavat hänet, ja hänen sotajoukkonsa huuhdotaan pois, ja on paljon kaatuneita ja haavoitettuja.

26. Ja juuri ne, jotka hänen leipäänsä syövät, auttavat häntä turmelukseen*, ja hänen joukkoansa sortamaan, että sangen paljon lyödyksi tulee.
Ps 41:10. Niin myös minun ystäväni, johon minä uskalsin, joka söi minun leipääni, se tallasi minun jalkainsa alle.27. Ja kumpaisellakin kuninkaalla on paha mielessä toistansa vastaan. Samassa pöydässä he puhuvat valhetta; mutta se ei onnistu; sillä säädetty aika ei ole vielä lopussa.

27. Ja molempain kuningasten sydän ajattelee, kuinka he toinen toisellensa vahinkoa tekisivät, ja yhden pöydän tykönä petollisesti toinen toisensa kanssa puhuvat; vaan ei se menesty, sillä loppu on vielä toiseksi ajaksi määrätty.

28. Silloin hän palaa maahansa paljoine tavaroineen, miettien hankkeita pyhää liittoa vastaan; hän toteuttaa ne ja palaa maahansa.

28. Ja hän menee taas kotiansa suurella tavaralla, ja asettaa sydämensä sitä pyhää liittoa vastaan; siinä hän jotakin toimittaa, ja niin hän menee kotia omalle maallensa.1Makk 1:20 Kun Antiokus oli voittanut Egyptin, niin hän kääntyi takaisin vuonna 143 ja lähti Israelia ja Jerusalemia vastaan, johdossaan vahva sotajoukko.
29. Määräaikana hän hyökkää jälleen Etelämaahan, mutta tällä viimeisellä retkellä ei käy niinkuin ensimmäisellä.

29. Määrätyllä ajalla menee hän jälleen etelään päin, mutta ei hänelle menesty toisella erällä, niin kuin ensimäisellä.

30. Häntä vastaan hyökkäävät kittiläisten laivat, ja hän menettää rohkeutensa, kääntyy takaisin ja purkaa kiukkunsa pyhää liittoa vastaan. Kotiin palattuaan hän suo huomiota niille, jotka hylkäävät pyhän liiton.

30. Sillä Kittimistä tulevat haahdet häntä vastaan, niin että hän epäilee, ja palajaa, ja vihastuu sitä pyhää liittoa vastaan, ja menestyy ja kääntää itsensä ja suostuu niihin, jotka pyhän liiton hylkäävät.

31. Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

31. Ja hänen käsivartensa pitää hänen puolestansa seisoman; ne saastuttavat pyhän vahvistuksen*, ja saattavat pois jokapäiväisen uhrin**, ja nostavat hävityksen kauhistuksen.4. Moos. 28:4 Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä

4 Mos 28:4. Yhden karitsan pitää sinun valmistaman aamulla, ja toisen pitää sinun valmistaman kahden ehtoon välillä.

Dan. 8:11 Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin.

Dan 8:11. Ja se tuli suureksi sotajoukon päämieheen asti, ja otti häneltä pois jokapäiväisen uhrin, ja hävitti hänen pyhänsä huoneen.

Dan. 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.

Dan 9:27. Mutta hän monelle liiton vahvistaa yhdessä viikossa; ja puolessa viikossa lakkauttaa uhrin ja ruokauhrin; ja siipien tykönä seisoo hävityksen julmuus*, ja on päätetty, että se loppuun asti pitää hävitetty oleman.

1Makk 1:30 Ja hän puhui heille kavalasti rauhallisia sanoja, niin että he uskoivat häntä. Mutta äkkiarvaamatta hän hyökkäsi kaupungin kimppuun, tuotti sille suuren tappion ja surmautti paljon väkeä Israelissa.


1Makk 1:,46 ja tahrata pyhäkkö ja pyhät,


1Makk 1:54 Viidentenätoista päivänä kislev-kuuta vuonna 145 he pystyttivät "hävityksen kauhistuksen" alttarille, ja kaikkialle Juudan kaupunkeihin he rakensivat uhrikukkuloita,


1Makk 1:59 Ja kuukauden kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä he uhrasivat epäjumalanalttarilla, joka oli pystytetty polttouhrialttarille.1 Makk 1:57. Sadannella ja viidennellä vuodella viidettäkymmentä, viidentenä päivänä toistakymmentä Kasleun kuulla, antoi kuningas Antiokus panna hävityksen kauhistuksen Jumalan alttarille,


1 Makk 1:62. Ja viidentenä päivänä kolmattakymmentä kuusta uhrasivat he alttarilla, jonka he rakentaneet olivat Herran alttaria vastaan.

Matt. 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -

Matt 24:15. Kuin te siis näette hävityksen kauhistuksen*, josta sanottu on Daniel prophetan kautta, seisovan siinä pyhässä siassa; (joka tämän lukee, hän ymmärtäköön!)32. Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

32. Ja hän saattaa liiton rikkojat ulkokullatuksi makeilla sanoilla; mutta se kansa, joka Jumalansa tuntee, rohkaisee itsensä ja menestyy.

33. Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa.

33. Ja ne ymmärtäväiset kansan seassa opettavat monta; sen tähden heitä vainotaan miekalla, tulella, vankiudella ja ryöstämisellä kauvan aikaa.Dan. 12:3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
34. Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen.

34. Ja kuin he niin kaatuvat, tapahtuu heille kuitenkin vähä apua; mutta monta menevät heidän tykönsä petollisesti.

35. Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.

35. Ja ymmärtäväisistä muutamat lankeevat, että he koeteltaisiin*, puhtaaksi ja selkiäksi tulisivat, siihen asti, että loppu tulee, sillä se viipyy vielä määrättyyn aikaan asti.Dan. 12:10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.

Dan 12:10. Monta puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pitävät jumalattoman menon, ja jumalattomat ei näitä tottele, mutta ymmärtäväiset ottavat näistä vaarin.

1. Piet. 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

1 Piet 1:7. Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katoova kulta, joka tulessa koetellaan*, kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jesus Kristus ilmaantuu,36. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.

36. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja ylentää itsensä kaikkia vastaan mikä Jumala on*, ja puhuu hirmuisesti jumalain Jumalaa vastaan; ja se on hänelle menestyvä, siihen asti kuin viha täytetään; sillä se on päätetty, kuinka kauvan se on oleva.Dan. 7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.


2. Tess. 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

2 Tess. 2:4. Joka on vastaanseisoja, ja korottaa itsensä kaikkein päälle, mikä jumalaksi taikka jumalanpalveluksi kutsutaan, niin että hän istuttaa itsensä Jumalan templiin niin kuin Jumala, ja tekee itsensä jumalaksi.

Ilm. 13:5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.

Ilm K 13:5. Ja hänelle annettiin suu puhua suuria asioita ja pilkkoja*, ja hänelle annettiin valta pitää sotaa kaksiviidettäkymmentä kuukautta.


Ilm K 13:11. Ja minä näin toisen pedon maasta astuvan ylös, ja hänellä oli kaksi sarvea niin kuin lampaalla, ja hän puhui niin kuin lohikärme.37. Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia.

37. Isäinsä Jumalaa ei hän tottele, eikä vaimoin rakkautta*, eli yhdestäkään jumalasta lukua pidä; sillä kaikkia vastaan hän itsensä korottaa.Hes. 8:14 Ja hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja katso: siellä istui naisia itkemässä Tammusta.1 Tim 4:2. Niiden kautta, jotka ulkokullaisuudessa valheenpuhujat ovat, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty,


1 Tim 4:3. Ja kieltävät naimasta ja ottamasta ruokaa, jonka Jumala loi* uskollisille kiitoksella nautittavaksi ja niille, jotka totuuden ymmärtäneet ovat.


2 Tim 3:4. Pettäjät, tuimat, paisuneet, jotka enemmin hekumaa kuin Jumalaa rakastavat,38. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla.

38. Mutta jumalaansa Maosimia hän palvelee paikallansa, sitä jumalaa, josta ei hänen isänsä mitään tietäneet, pitää hänen kunnioittaman kullalla, hopialla, kalliilla kivillä ja kauniilla kaluilla.

39. Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille - hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.

39. Ja hän on niille, jotka häntä auttavat Maosimia vahvistamaan, sen muukalaisen jumalan kanssa, jonka hän valinnut on, suuren kunnian tekevä, ja asettaa heitä monen herraksi, ja jakaa heille maan palkaksi.

40. Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse.

40. Ja lopun ajalla pitää etelän kuninkaan hänen kanssansa puskeleman, ja pohjoisen kuninkaan pitää äkisti karkaaman häntä vastaan rattailla, ratsasmiehillä ja monella haahdella; ja hänen pitää maakuntiin sisälle menemän, ja haaskaaman ja vaeltaman lävitse,

41. Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa.

41. Ja ihanaan maahan tuleman, ja monta pitää lankeeman; mutta nämät pitää hänen kädestänsä pääsemän: Edom, Moab ja Ammonin lasten esikoiset.Dan. 8:9 Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.


Dan. 11:16 Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan. Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hävitys tulee hänen kätensä kautta.
42. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä.

42. Ja hänen pitää kätensä maakuntiin ojentaman; ja ei Egyptinkään maan pidä häneltä pääsemän.

43. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan.

43. Vaan hänen pitää omistaman itsellensä kullan ja hopian ja kaiken Egyptin tavaran; Lybian ja Etiopian pitää häntä seuraaman.

44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi.

44. Mutta sanoma idästä ja pohjasta pitää häntä peljättämän; ja hän käy ulos suuressa vihassa, monta kadottamaan ja hukuttamaan.

45. Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta.

45. Ja hänen pitää majansa asettaman kahden meren välille, sen ihanan pyhän vuoren tykö, siihenasti kuin hänen loppunsa tulee, ja ei kenkään häntä auta. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12