Danielin kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

10 Luku

10 LukuEnkeli ilmestyy Danielille Hiddekel – ( Tigris ) virran varrella.

Daniel murehtii kansansa tähden, ja sitte näkee suuren näyn ja hämmästyy.


II. Rohkaistaan, puhuttelee enkeliä, ja saa tiedon seurakunnan tilasta.1. Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn.

1. Kolmantena Koreksen, Persian kuninkaan vuonna, ilmoitettiin Danielille, joka myös Belsatsariksi kutsuttiin*, totinen asia suuresta sodasta. Ja hän ymmärsi sen asian, ja ymmärrys oli hänellä näyssä.Dan. 1:7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego.

Dan 1:7. Ja ylimmäinen kamaripalvelia antoi heille nimet, ja nimitti Danielin Belsatsariksi ja Hananian Sadrakiksi, ja Misaelin Mesakiksi, ja Asarian Abednegoksi.2. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.

2. Siihen aikaan murehdin minä Daniel kolme viikkoa.

3. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.

3. En minä syönyt mitään herkullista ruokaa, liha ja viina ei tullut minun suuhuni, enkä ollenkaan voidellut itsiäni, siihen asti kuin kolme viikkoa loppuneet olivat.

4. Ensimmäisen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä minä olin suuren virran, Hiddekelin, rannalla.

4. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä ensimäisessä kuussa olin minä sen suuren Hiddekelin virran tykönä,1. Moos. 2:14 Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat.
5. Minä nostin silmäni ja näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä Uufaan kullalla.

5. Ja nostin silmäni ja näin, ja katso, siinä seisoi yksi mies* liinaisissa vaatteissa, ja kultainen vyö oli hänen suolissansa.Jer. 10:9 ohueksi taottua hopeata, joka tuodaan Tarsiista, ja Uufaan kultaa, taiturin ja kultasepän kätten tekoa. Punasinistä ja punaista purppuraa on niiden puku. Taitajain tekoa ovat ne kaikki.


Dan. 12:6 Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?

Dan 12:6. Ja hän sanoi sille miehelle, joka oli liinaisilla vaatteilla puetettu*, joka seisoi ylempänä virtaa: koska näiden ihmetten loppu tulee?

Ilm. 1:13 ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

Ilm K 1:13. Ja kultaisten kynttiläjalkain keskellä* Ihmisen Pojan muotoisen, vaatetetun pitkällä hameella ja vyötetyn rinnoilta kultaisella vyöllä.6. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina.

6. Hänen ruumiinsa oli niin kuin turkos, hänen kasvonsa kuin pitkäisen tuli, hänen silmänsä niin kuin tulisoitot, hänen käsivartensa ja jalkansa niin kuin kiiltävä vaski, ja hänen puheensa ääni niin kuin suuri hyminä.
Hes 1:24. Minä kuulin heidän siipiensä äänen, niin kuin suurten vetten pauhinan ja niin kuin Kaikkivaltiaan jylinän, kuin ne liikkuivat, ja pauhinan äänen niin kuin sotajoukon hyminän; mutta kuin he alallansa seisoivat, niin laskivat he siipensä alas.7. Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.

7. Ja minä Daniel näin sen näyn yksinäni, ja ne miehet, jotka minun tykönäni olivat, ei sitä nähneet*; kuitenkin tuli suuri pelko heidän päällensä, että he pakenivat ja lymyttivät heitänsä.Ap. t. 9:7 Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet.

Ap. T 9:7. Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa olivat, seisoivat hämmästyksissä; he kuulivat tosin äänen, mutta ei he ketään nähneet.8. Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.

8. Ja minä jäin yksinäni, ja näin tämän suuren näyn, ja ei minuun mitään väkeä jäänyt; ja minä tulin sangen rumaksi, ja ei minussa enää väkeä ollut.Dan. 7:28 Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni.
9. Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.

9. Ja minä kuulin hänen puheensa äänen; ja kuin minä kuulin hänen puheensa äänen, putosin minä näännyksiin kasvoilleni, ja minun kasvoni olivat maahan päin.Dan. 8:18 Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten; mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan.

Dan 8:18. Ja kuin hän minun kanssani puhui, putosin minä näännyksiin maahan kasvoilleni; ja hän rupesi minuun, ja nosti minut seisoalle,

Matt. 17:6 Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
10. Ja katso, käsi kosketti minua ja ravisti minut hereille, polvieni ja kätteni varaan.

10. Ja katso, yksi käsi tarttui minuun, ja autti minua ylös polvilleni ja minun kätteni päälle,

11. Ja hän sanoi minulle: Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessansa minulle tämän sanan minä nousin vavisten.

11. Ja sanoi minulle: Daniel, sinä otollinen mies, ota näistä sanoista vaari, joita minä sinun kanssas puhun, ja ojenna itses seisomaan, sillä minä olen sinun tykös nyt lähetetty. Ja kuin hän tämän sanan minun kanssani puhui, ojensin minä itseni ja vapisin.Dan. 9:22 Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.
12. Ja hän sanoi minulle: Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut.

12. Ja hän sanoi minulle: älä pelkää, Daniel, sillä siitä ensimäisestä päivästä, kuin sinä sydämestäs pyysit tietää, ja vaivasit sinuas sinun Jumalas edessä, ovat sinun sanas kuullut; ja minä olen tullut sinun sanais tähden.Luuk. 1:13 Mutta enkeli sanoi hänelle: Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.

13. Mutta Persian valtakunnan päämies on ollut minua vastaan yhden päivän kolmattakymmentä; ja katso, Mikael*, yksi niistä ylimmäisistä päämiehistä, tuli minun avukseni; niin minä pysyin siellä Persian kuningasten tykönä.Dan. 12:1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.


Siir 17:17 Kullekin kansalle hän on asettanut johdattajan, mutta Israel on Herran oma osa.


Juud. 1:9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: Rangaiskoon sinua Herra!

Juud. Ep. v.9. Mutta Mikael, ylimmäinen enkeli, kuin hän perkeleen kanssa riiteli* ja kamppaili Moseksen ruumiista, ei rohjennut sanoa sen pilkan tuomiota, vaan sanoi: Herra sinua rangaiskoon!

Ilm. 12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
14. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla; sillä vielä tämäkin näky koskee niitä päiviä.

14. Mutta nyt minä tulen neuvomaan sinua, kuinka sinun kansalles viimeisinä aikoina tapahtuu; sillä näky pitää tapahtuman hetken ajan perästä.Dan. 8:26 Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.
15. Ja hänen näitä minulle puhuessansa minä käänsin kasvoni maahan päin ja olin ääneti.

15. Ja kuin hän näitä minun kanssani puhui, käänsin minä kasvoni maahan päin, ja olin ääneti.

16. Ja katso, olento, ihmislasten muotoinen, kosketti minun huuliani; silloin minä avasin suuni ja puhuin ja sanoin edessäni seisovalle: Herrani, nähdessäni näyn valtasi minut tuska, ja minulta meni kaikki voima.

16. Ja katso, yksi ihmisen muotoinen rupesi minun huuliini, niin minä avasin suuni ja puhuin, ja sanoin sille, joka seisoi minun edessäni: minun herrani, minun jäseneni vapisevat siitä näystä, ja ei minussa ole enään ensinkään väkeä.

17. Ja kuinka voi herrani palvelija, tälläinen kuin minä, puhutella sellaista, kuin minun herrani on? Sillä siitä asti ei minussa ole voimaa, tuskin enää henkeäkään.

17. Ja kuinka taitaa minun herrani palvelia puhua minun herrani kanssa? ettei minussa ensinkään enää väkeä ole, eikä myös minussa enää henkeä ole.

18. Silloin kosketti minua jälleen se ihmisen muotoinen ja vahvisti minua.

18. Niin rupesi taas minuun ihmisen muotoinen, ja vahvisti minua.

19. Ja hän sanoi: Älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle. Vahvistu! Vahvistu! Ja hänen puhuessaan minulle minä vahvistuin ja sanoin: Puhukoon herrani, sillä sinä olet minua vahvistanut.

19. Ja sanoi: älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle! vahvista sinus, ja rohkaise sinus! Ja kuin hän minun kanssani puhui, vahvistuin minä ja sanoin: puhu minun herrani, sillä sinä olet minun vahvistanut.

20. Ja hän sanoi: Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin enkeliruhtinas.

20. Ja hän sanoi: tiedätkös, minkä tähden minä olen tullut sinun tykös? Nyt minä jälleen menen sotimaan Persian päämiehen kanssa; mutta kuin minä menen pois, katso, niin tulee Grekan maan päämies.

21. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinaanne Miikael.

21. Kuitenkin tahdon minä sinulle ilmoittaa, mitä kirjoitettu on, että se pitää totisesti tapahtuman. Ja ei kenkään ole, joka minua auttaa häntä vastaan, vaan teidän päämiehenne Mikael. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12