Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

2 Luku

2 LukuPaavali sanoo heikkoudessa ja pelossa julistaneensa ristiinnaulittua Kristusta eikä tehneensä sitä ihmisviisauden sanoilla, vaan Hengen voimassa 1 – 5. Evankeliumi on Jumalan viisaus, salattu maailman viisailta, mutta Pyhän Hengen ilmoittama hengellisille 6 – 16.

Apostoli näyttää, I. Kuinka hän saarnasi yksinkertaisesti, kuitenkin voimallisesti Kristuksesta,

II. Että evankeliumi ei ole maailmallinen, vaan salainen Jumalalta ilmoitettu viisaus, jota maailman mielinen ja luonnollinen ihminen ei taida käsittää.1. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan.

1. Ja, rakkaat veljet, kuin minä teidän tykönne tulin*, en minä tullut korkeilla sanoilla enkä syvällä viisaudella+ ilmoittamaan teille Jumalan todistusta.Ap. t. 18:1-2 Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.

Ap. T 18:1. Sen jälkeen läksi Paavali Atenasta ja tuli Korintoon,

2. Siellä hän tapasi erään Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa.


1 Kor. 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

1 Kor. 1:17. Sillä ei Kristus minua lähettänyt kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan, ei sanan viisaudella*, ettei Kristuksen risti turhaan menisi.2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.

2. Sillä en minä itsiäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun.Gal. 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!

Gal 6:14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, vaan ainoastansa meidän Herran Jesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma minulle ristiinnaulittu on ja minä maailmalle.

Fil. 3:8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen
3. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa,

3. Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa*, ja pelvossa, ja suuressa vapistuksessa+.Ap. t. 18:9 Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene,


2 Kor. 10:1 Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan,


2 Kor. 10:10 Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnäollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista.

2 Kor.10:10. Sillä lähetyskirjat (sanovat he) ovat raskaat ja väkevät, mutta ruumiillinen läsnä olemus on heikko ja puhe on ylönkatsottu.

2 Kor. 11:30 Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani.

2 Kor.11:30. Että minun pitää nyt kerskaaman, niin minä kerskaan heikkoudestani.


2 Kor.12:5. Siitä minä kerskaan; mutta en minä itsestäni kerskaa, vaan minun heikkoudestani.


2 Kor.12:9. Ja hän sanoi minulle: tyydy minun armooni; sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Sen tähden minä mielelläni kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuis.Gal. 4:13 Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia,

Gal 4:13. Mutta te tiedätte, että minä olen lihan heikkoudessa* teille ensisti evankeliumia saarnannut,


Phil 2:12. Sen tähden, minun rakkaani, niin kuin te aina olette kuuliaiset olleet, (ei ainoastansa minun läsnä-ollessani, mutta nyt paljoa enemmin minun poissa-ollessani), laittakaat pelvolla ja vapistuksella, että te autuaaksi tulisitte.4. ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,

4. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kaunistetuissa sanoissa ihmisten viisauden jälkeen, mutta hengen ja voiman osoituksessa,

5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.

5. Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa.Room. 15:19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,


1 Kor. 4:20 Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.


2 Kor. 4:7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

2 Kor.4:7. Mutta meillä on tämä tavara savisissa astioissa*, että se ylönpalttinen voima pitää oleman Jumalalta ja ei meistä+.

Ef. 1:19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,


1 Tess. 1:5 että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella - niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne -
6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,

6. Mutta me puhumme siitä viisaudesta, joka on täydellisten tykönä, ei tämän maailman viisaudesta, eikä tämän maailman päämiesten*, jotka hukkuvat.1 Kor. 14:20 Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä.


Fil. 3:15 Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.


Hebr. 5:14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.Jak 3:5. Niin myös kieli on piskuinen jäsen, ja kuitenkin suuria asioita toimittaa*. Katso, vähä tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää,

Jaak. 3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
7. vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

7. Vaan me puhumme siitä salatusta* Jumalan viisaudesta, jonka Jumala on ennen maailman alkua+ säätänyt meidän kunniaksemme,Job 28:21 Se on peitetty kaiken elävän silmiltä, salattu taivaan linnuiltakin.

Job 28:21. Hän on peitetty kaikkein elävien silmistä, ja salattu taivaan linnuiltakin.

Room. 16:25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,

Rom 16:25. Mutta hänelle, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jesuksen Kristuksen saarnan jälkeen, sen salaisuuden ilmestyksen jälkeen*, joka ijäisiin aikoihin on salattu ollut,

1 Kor. 4:1 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina.

1 Kor. 4:1. Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelioina* ja Jumalan salaisuutten huoneenhaltioina+.

Ef. 39 ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,

Eph 3:9. Ja jokaiselle valkeuteen saattaisin*, mikä osallisuus siinä salaisuudessa on+, joka ijankaikkisesti on salattu ollut Jumalassa, joka kaikki Jesuksen Kristuksen kautta luonut on:

Kol. 1:26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,

Kol 1:26. Sitä salaisuutta, joka ijankaikkisesta ja sukukunnista on salattu* ollut, mutta nyt hänen pyhillensä ilmoitettu+,


2 Tim 1:9. Joka meitä on autuaaksi tehnyt ja pyhällä kutsumisella kutsunut, ei meidän töidemme perästä, vaan aivoituksensa* ja armonsa jälkeen+, joka meille Kristuksessa Jesuksessa ennen ijankaikkisia aikoja annettu on,8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet -.

8. Jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä tuntenut*; sillä jos he olisivat tunteneet, niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet+.Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

Matt 11:25. Sillä ajalla vastasi Jesus ja sanoi: minä kiitän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, ettäs olet kätkenyt nämät viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille.

Luuk. 23:34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.


Joh. 7:48 Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista?

Joh 7:48. Onko joku päämiehistä taikka Pharisealaisista uskonut hänen päällensä?

Joh. 16:3 Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

Joh 16:3. Ja näitä he tekevät teille, ettei he tunne Isää eikä minua.

Ap. t. 3:17 Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin.

Ap. T 3:17. Ja nyt rakkaat veljet! minä tiedän, että te sen tyhmyydestä tehneet olette, niin kuin teidän ylimmäisennekin.

Ap. t. 13:27 Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapattina luetaan;

Ap. T 13:27. Sillä Jerusalemin asuvaiset ja heidän ylimmäisensä, ettei he tätä tunteneet*, ovat he myös prophetain äänet, joita kunakin sabbatina luetaan+, tuomitessansa täyttäneet.


2 Kor.3:14. Vaan heidän taitonsa olivat paatuneet*. Sillä tähän päivään asti, kuin vanhaa Testamenttia luetaan, pysyy se peite ottamatta pois, joka Kristuksessa lakkaa+.1 Tim. 1:13 minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa;

1 Tim 1:13. Joka ennen pilkkaaja ja vainooja ja häpäisiä olin*, mutta minulle on laupius tapahtunut+; sillä minä tein sitä tietämättä epäuskossa.9. vaan, niinkuin kirjoitettu on: mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.

9. Vaan niin kuin kirjoitettu on: joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut*, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat.Jes. 64:4 Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä odottavalle.

Jes 64:4. Ja ei maailman alusta kuultu, eikä korville tullut ole, eli yksikään silmä nähnyt ole*, paitsi sinua Jumala, mikä niille tapahtuu, jotka sinua odottavat.


1 Kor. 1:23. Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen Juudalaisille pahennukseksi ja Grekiläisille hulluudeksi.10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

10. Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut* Henkensä kautta+; sillä Henki kaikki tutkistelee, Jumalan syvyydetkin.
Matt 13:11. Mutta hän vastasi ja sanoi: teille on annettu tuta taivaan valtakunnan salaisuudet*, vaan ei heille ole annettu.


Matt 16:17. Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa.

Joh. 16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.2 Kor.3:18. Mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, niin kuin peilissä*, ja me muutetaan siihen kuvaan kirkkaudesta niin kirkkauteen niin kuin Herran Hengestä.

1 Joh. 2:27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

1 Joh 2:27. Ja se voide, jonka te häneltä saaneet olette, pysyy teissä, ja ette tarvitse, että joku teitä opettaa*; vaan niin kuin se voide teitä kaikista opettaa, niin on se tosi ja ei valhe, ja niin kuin se teitä opetti, niin myös te hänessä pysykäät.11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on*, vaan ihmisen henki+, joka hänessä on? Niin myös ei yksikään tiedä, mitä Jumalassa on, vaan Jumalan Henki.Sananl. 20:27 Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki.

San l. 20:27. Herran kynttilä on ihmisen henki: hän käy läpi koko sydämen.


Jes 17:10. Minä Herra tahdon tutkia sydämen ja koetella munaskuut ja annan kullekin hänen töittensä jälkeen ja hänen töittensä hedelmän jälkeen.

Room. 11:33-34 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!


34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?
12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;

12. Mutta emme ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka Jumalasta on*, että me tietäisimme, mitä meille Jumalalta annettu on,Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.Rom 8:15. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäis pelkäämän*, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen+, jossa me huudamme: Abba, rakas Isä.13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

13. Jota me myös puhumme, ei niillä sanoilla, joita inhimillinen viisaus opettaa*, vaan niillä, joita Pyhä Henki opettaa, ja me tuomitsemme hengelliset asiat hengellisesti.1 Kor. 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.


2 Piet. 1:16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

2 Piet. 1:16. Sillä emmepä me ole kavaloita juttuja noudatelleet*, teille tiettäväksi tehdessämme meidän Herran Jesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista; vaan me olemme itse nähneet hänen suuren kunniansa+,14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

14. Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat; sillä ne ovat hänelle hulluus, ja ei taida käsittää*, sillä ne hengellisesti tuomitaan.Joh. 14:17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.


Room. 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.Rom 8:7. Että lihan halu on viha Jumalaa vastaan, ettei se ole Jumalan laille kuuliainen, sillä ei se voikaan.

1 Kor. 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.


1 Kor. 1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,


Juud. 1:19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

15. Mutta hengellinen tuomitsee tosin kaikkia, vaan ei hän keltäkään tuomita.Sananl. 28:5 Pahat ihmiset eivät ymmärrä, mikä oikein on, mutta Herraa etsiväiset ymmärtävät kaiken.


1 Tess. 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;


1 Joh. 2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.


1 Joh. 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
16. Sillä: kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

16. Sillä kuka on tietänyt Herran mielen*, joka tahtoo hänelle neuvoa antaa? Mutta meillä on Kristuksen mieli.Job 15:8 Oletko sinä kuulijana Jumalan neuvottelussa ja anastatko viisauden itsellesi?

Job 15:8. Oletko sinä kuullut Jumalan salaisen neuvon*? ja onko taito halvempi sinua?

Jes. 40:13 Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?

Jes 40:13. Kuka on Herran henkeä opettanut? eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

Jer. 23:18 Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?"

Jer 23:18. Sillä kuka on Herran neuvossa ollut*, joka hänen sanansa nähnyt ja kuullut on? kuka kuulteli ja kuuli hänen sanansa?


Viis 9:13. Sillä kuka ihminen tietää Jumalan neuvon? eli kuka taitaa ajatella mitä Jumala tahtoo?

Room. 11:34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?

Rom 11:34. Sillä kuka on Herran mielen tietänyt? Eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

Fil. 2:5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16